Сценичната музика на Панчо Владигеров за театъра на Макс Райнхард

Днес, 18.01.2008 г. от 19 ч. в Концертната зала на НМУ "Любомир Пипков" е първият концерт от проекта "Сценичната музика на Панчо Владигеров за театъра на Макс Райнхард". Концертът е част от проект на Нов български университет, Фондация "Духовното наследство на Панчо Владигеров" и Къща-музей "Панчо Владигеров" – София. В него ще се представят авторовите транскрипции на Владигеров върху театралната му музика, писана от 1920 до 1932 г. за девет спектакъла на прочутия Макс Райнхард в театри на Берлин и Виена.

Участват: студенти и преподаватели от департаменти "Музика" и "Театър" на НБУ: проф. Милена Моллова – ръководител на департамент "Музика" в НБУ; проф. Румен Цонев, д.н. – ръководител на департамент "Театър"в НБУ; доц. Георги Петков – преподавател, ръководител на "Фолк-джаз формация" при НБУ; д-р Милена Шушулова – преподавател, член на организационния екип и участник в концерта; Веселин Байчев – преподавател и диригент; Светлана Авдала – ръководител на проекта от страна на Фондация "Духовното наследство на Панчо Владигеров"; Надя Сотирова – организатор и консултант; Юри Вълковски – консултант; проф. д-р Пенчо Стоянов – участник в концерта и консултант; проф. д-р Стефан Лазаров – участник и консултант.

Седем проекта на студенти и преподаватели от Нов български университет и ученици на маестрото са обединени в програмата “Райнхард-Владигеров”, която ще продължи до 2009 г. Програмата представя и популяризира личностите, творчеството и съвместната дейност на двамата творци от историческа гледна точка и същевременно търси нов поглед през очите на младото поколение.

Сподели в: