Сфумато – нови имена

Идеята възниква спонтанно по време на последното – пето издание на „Малък сезон”. Тя беше предизвикана от изключителната креативна енергия на участниците, оригиналността на много техни идеи и акции, духът на сериозност и страстта им да правят изкуство.

Идеята е израз на дълбокото убеждение на Маргарита Младенова и Иван Добчев, че е време „Малките сезони” да започнат да променят големите сезони на българското изкуство.Тя е нашият реален жест на внимание и грижа към най-младите.

Сфумато – нови имена” се обявява в края на всеки „Малък сезон”.

Тази инициатива заслужава особено вглеждане и предвижда:

покана към един от представените спектакли да влезе в афиша на Театрална работилница „Сфумато” за предстоящия сезон;

продуциране на един или два проекта;

Сфумато – нови имена” 2007:

Покана към спектакъл: “Стари времена” от Харолд Пинтър,режисьор Мартин Вангелов

Продуциране на проект на Добромир Цветков, театрален режисьор

Продуциране на проект на екип сценографи от НХА, с инициатор Венелин Шурелов

Нови имена:

 Елена Димитрова,актриса

Огняна Серафимова, сценограф

Кремена Чолакова,сценограф

Сподели в: