Студенти от Великобритания участват в археологически разкопки в Червен

Продължава проучването на територията на седловината между двете части на вътрешния град в средновековния Червен, съобщиха от Регионалния исторически музей – Русе. Това се налага поради пълното отсъствие на предварителни сведения за този район, за хронологията на обитаването му, за характера на застрояването му, за социалния му облик.

Тази година разкопките се провеждат и с участието на група студенти от различни университети във Великобритания. Довършва се проучването на сградата, където през 2007 г. бе намерена голяма занаятчийска пещ. В най-западния край на проучвания участък се разкрива нова голяма сграда, която вероятно също е имала стопански функции.

Работи се и в сондаж, където отчетливо открояващите се пластове позволяват да се проследят всички периоди, през които на това място е имало човешко присъствие. Тези сведения се допълват и от малкото, но достатъчно убедителни находки.

Разкритото досега показва, че седловината е била важна част от средновековния град както по време на Второто българско царство (ХІІІ-ХІV в.), така и през ранния османски период (ХV-ХVІ в.). Това налага по продължителното й изучаване.

Още археологически разкопки в Русенско

Сподели в: