Студенти от Благоевград ще представят свои творби в изложбата "На юг от запад"

Студенти от Югозападен университет "Неофит Рилски" ще покажат свои творби в изложбата "На юг от запад". Тя ще бъде открита от 18 часа на 10 ноември в софийската галерия "Дебют" (бул. "Васил Левски" 62) и ще продължи до 21 ноември 2008 г. Куратор е Ралица Игнатова.

""На юг от запад" определя по-точно мястото където се намираме.* Бихме могли да се замислим дали съставните части на определението  юг и запад влияят еднакво. Какви смисли се съдържат в юг и запад? Дали съчетанието не образува съвсем независима характеристика? Възможно ли е да влияем на приближаването или отдалечаването на това място чрез по-точното му определяне и по-конкретно възприемане? Защото не влагам географски смисъл в израза. География на мястото или география на населението? Млади реални хора, все още студенти или хора на изкуството ? Сега? А в бъдеще ?
     
В случая "На юг от запад" може да ги накара сами да се определят по-точно ”. Това споделя Ралица Игнатова.

* Югозападен университет "Неофит Рилски" и още по-точно катедрата по изобразителни изкуства към факултета по изкуства”.

Сподели в: