Столична библиотека открива Руски център

На 18 ноември /петък/, се открива Руски център на Столична библиотека. Центърът ще бъде открит официално в 11.00 ч.

На откриването ще присъстват Михаил Белчев – директор на Столична библиотека, Александър Дзасохов – заместник-председател на Комисия на Руската Федерация по въпросите на ЮНЕСКО, ръководител на руската делегация, Алексей Громико – ръководител на Европейските програми на Фонд „Руски мир”, Екатерина Загорска – заместник ръководител на Управление руски центрове и кабинети на руски мир, доц.д-р Галина Шамонина – Директор на Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Надя Чернева – ръководител на Руския център на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Руският център на Общински културен институт „Столична библиотека” е изграден с финансовата, организационната и методическа помощ на Фонд „Русский мир” от руска страна и с подкрепата на Кмета на Столична община от българска страна.
Центърът ще популяризира руския език, литература и изкуство, ще създава условия за запознанство на читателите с класическите и съвременни руски произведения, с многонационалната култура на народите от Руската федерация, информация за съвременния живот и история на Русия.

Основен елемент от работата на Центъра ще бъдат програмите за изучаване на руски език и оказване помощ на преподаватели, учители, аспиранти, студенти, ученици, деца, както и на всички желаещи да изучават руски език.
Фонд „Русский мир” е създаден през 2007 г. с Указ на Президента на Руската федерация и има за цел сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за укрепване позициите на руската култура и изучаването на руски език извън границите на Русия. От 2008 г. до настоящия момент е осигурил финансово и е участвал в организацията на 30 образователни проекта в различни региони на България: Варна, Пловдив, Търговище, Видин, Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Кърджали и много други.

Сподели в: