Стефан Данаилов заминава за Брюксел

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов заминава за Брюксел,където ще учасва в заседание на Съвета на ЕС в областта "Образование, младеж и култура”. То ще се проведе на 21 и 22 май 2008 г., съобщиха от Министерство на културата.
 
В дневния ред на заседанието са включени следните въпроси: Проект за заключения на Съвета относно европейски подход към медийната грамотност в цифрова среда, Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други информационни технологии, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно творческо онлайн съдържание в единния пазар, Проект за заключения на Съвета относно междукултурните познания и Проект за заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работната програма за култура 2008—2010 г.  В рамките на дискусиите проф. Данаилов ще изрази българската позиция по поставените въпроси и ще подкрепи решенията на Съвета.

На 21 май 2008 г. преди откриване заседанието на Съвета в сградата на Европейската комисия (ЕК) в Брюксел ще бъде официално открита българската част от общата временна художествена изложба, организирана по инициатива на г-н Ян Фигел, член на Европейската комисия. Изложбата е открита на 18 май 2006 г. и включва произведения на изобразителното изкуство от 25-те страни-членки на ЕС (тогава), а след присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и с оглед постигане на пълнота, се допълва с творби на български и румънски автори. Експозицията ще продължи до края на мандата на сегашния състав на ЕК. Българското изобразително изкуство се представя с проект на Сдружение за култура и туризъм "Автентична България”, а автори на творбите са Красимир Русев, Лъчезар Касабов, доц. Йордан Парушев, Милко Божков, Николай Кучков, проф. Станислав Памукчиев и Цветан Колев.

На 22 май 2008 г. в парка "Мини Европа” в Брюксел проф. Стефан Данаилов официално ще открие макет на Рилския манастир. Копието на манастира, което ще бъде изложено в парка, е в мащаб 1:25. Това е първият макет на православен обект в "Мини Европа”. Рилската обител в този умален вид ще заема площ от 20 квадратни метра с височина един метър. За да се предостави възможност на посетителите да разглеждат в най-големи подробности макета, включително вътрешните постройки и фреските, до него ще бъде издигнат специален подиум. Макетът е изработен в Ателие "България на длан" с председател на Управителния съвет режисьора Съни Сънински.

Сподели в: