Среща с проф. Яцек Копчински – съставител на книга за нова полска драматургия

По случай годината на Полския театър и в рамките на Международния Арт-Форум „Алтер Его“ 2015 на 19 декември, четвъртък, от 17:00 ч. в СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои среща с  проф. Яцек Копчински, съставител  на българското издание на книгата „Наследници. Антология нова полска драматургия". Участва проф. дн Виолета Дечева, преподавател по теория и история на театъра в Нов български университет. Студенти от Университетски театър „Алма Алтер“ ще  представят откъси от пиесите. Вход свободен.

Книгата е издадена от издателство „Black Flamingo" с книгата излиза с подкрепата на Полския институт в София.

* * *
Кога: 19 ноември 2015 (четвъртък), 17.00 ч.
Къде: Библиотеката на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, стая 191, бул. Цар Освободител № 15,
Организатори: Полски институт в София, Театър-лаборатория „Алма Алтер“ и Издателство „Black Flamingo ”

* * *
Томът „Наследници. Антология нова полска драматургия“ е издаден по инициатива на Полския институт в София по случай Годината на Полския театър. Антологията  включва 11 пиеси от следните автори:  Войчех Томчик, Малгожата Шикорска-Мишчук, Магда Фертач, Марек Прухневски, Мариуш Белински, Марек Котерски, Аманита Мускария (артистичен псевдоним на сестрите Моника и Габриела Мускала), Дорота Масловска, Мачей Ковалевски, Зита Рудзка и Артур Палига. Преводите на пиесите са дело на Божко Божков, Вера Деянова, Елжбиета Ейсимонт, Ина Михайлова, Йоанна Попова, Марияна Минковска, Милена Милева, Правда Спасова, Боряна Пунчева и Димитрина Лау-Буковска.  Съставителство и предговор – проф. Яцек Копчински, редактори – Вера Деянова и Ина Михайлова. Aвтор на корицата е изтъкнатият полски плакатист проф. Лех Майевски. 
 
Съвременната полска драма затваря героя в капана на историята, съдбата или безплодното живуркане като телевизионен зрител, но не го оставя без изход. Понякога този изход води през вратата с надпис „достойнство”, друг път – „сънища”, „спомени” или „вяра”. Най-често обаче тя е под знака на играта, на „забавата”. Тези „пърформанси” в дома или „в нашето дворче” възстановяват у героите на новите пиеси усещането за крехко щастие и макар и за миг – чувството за общност, което е красиво, а за читателите – заразително.
Проф. Яцек Копчински

Проф. Яцек Копчински е историк на литературата, театрален критик, главен редактор на месечното списание „Театър”, специалист в областта на съвременната драматургия. Автор е на монографиите „Граматика и мистика. Въведение в театралната усамотеност на Мирон Бялошевски” (Варшава 1997) и „Вслушване. Пиесите за гласове на Збигнев Херберт” (Варшава 2008), том есета и театрални разговори „През къде към изхода?” (Варшава 2002), както и на няколко учебника и сценарии за документални филми. В своите книги и статии обединява интересите си към съвременната поезия, драма и театър. През 2012-2013 г. издава двутомната антология „Трансформация. Полската драматургия след 1989 година”. Инициатор и редактор на научната серия „Полската театрална пиеса. Реактивиране”. Работи в Института за литературни изследвания на Полската Академия на науките; от 2012 г. ръководи Центъра за изследвания на съвременната полска драматургия. Преподава във варшавски университети. Член е на журито на престижната Награда за драматургия на град Гдиня.       
 
Виолета Дечева е доктор по театрознание и доктор на науките. Професор по театрознание в Нов български университет. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализира във Freie Universität-Berlin. Гост-професури по театрознание и медиазнание в СУ Св.„Климент Охридски”, Europa-Universität Viadrina във Франкфурт на Одер, Université Nice Sophia-Antipolis и други. Участва в международни изследователски проекти. Член на IFTR, на IATC, на СБЖ и др. Официален гост и жури на национални и международни театрални фестивали в Полша, Германия, Австрия, Франция и много други. Проявява интерес към историята на модерността, историята на културата на 20 век, рецепцията на немскоезичната драматургия, исторически изследвания с фокус върху театър и национализъм, театър и политика. Автор е на редица книги и множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Щвейцария.
 
 

Сподели в: