Списание алтера Академика навърши една година

На 6-ти март 2008 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се състоя честване на първата годишнина на сезонното списание за философия, хуманитаристика и социални науки алтера Академика. Изказвания направиха Миглена Николчина (главен редактор на списанието), Дарин Тенев (отговорен редактор), проф. Калин Янакиев, проф. Милена Кирова, доц. Стилиян Йотов.

Философските начинания имат свойството да търсят своето основание и начало на особени и разнородни места във времето и пространството – в далечното минало, в трудното за осмисляне настояще, в бъдещето, в същия град и държава или на отдалечени и непознати места. В изказванията списанието беше припознато като свързано с приятелските общества на философите от Древна Гърция, с журналите от Просвещението и началото на гражданското мислене, с българската университетска култура на 80-те (културата на дисидентските семинари). По нестандартен начин бе потърсен и ключът към разбирането на съвременната културна ситуация, популярната култура и културата на рекламата. Философите се събират около „хубавите разговори”, но това не са разговори, лишени от актуалност и съвременна адекватност. Философът винаги се стреми да осъществи сговаряне между идеи, той „организира” срещи между богове. Списание алтера Академика беше припознато именно като поле за подобни срещи.

Сподели в: