Спират тока по средата на представление на Куклен театър – Пловдив

Отворено писмо

Изх№135/23.11.2009г.                                               До EVN –Пловдив
На вниманието на  управителя

Не мога да започна писмото си с Уважаеми, поради обстоятелството, че се обръщаме с уважаеми ако насреща  има реципрочно отношение и въпреки че представлявам институция и писмото трябва да е протоколно , поради засегнатите ми чувства на гражданин, баща, актьор и представител на тази институция не мога да спестя вълната от справедливо възмущение и гняв срещу  извършеното на 21.11.2009г./събота/ –  по време на редовно представление на Държавен куклен театър – Пловдив от 10.30 часа прекъсване на енергозахранването по средата на представлението “Карлсон” с аргумент  “Планов ремонт” – без никакво предупреждение!

Господин управител, Кукленият театър в Пловдив съществува от 1946 година и играе своите представления в събота и неделя десетилетия на ред за децата на този град. Това, че вие не знаете за това, както и нивото на компетентност на сътрудниците ви, което не отчита смятайки за пренебрежимо малка важността на поверената ми от българската държава културна институция не е и не може да бъде извинение за стореното.

Коректността към потребителите явно не е отличителна черта  на ЕVN и сматам, че  оповестяване на некоректността ви – публично ще ни приближи към така желаното “гражданско общество” – пример за което може да бъде Австрия.

Виктор Бойчев, директор

Държавен куклен театър – Пловдив
Носител на орден “ Кирил и Методий “ – I-ва степен
Пловдив 4000, ул. “ Хр.Г.Данов “ № 14
тел./факс: 032/ 631 147

Сподели в: