София на лов за третото пространство

На 13 април стартира инициативата „Ловът на третото пространство на София” – месец преди големия избор, който ще направим на 12 май. Заедно с Парламентарни избори 2013, ще избираме и местата, на които се раждат добрите идеи, водещи към промяна. Кампанията е фокусирана върху личния избор на човека за промяна посредством заобикалящата го среда във време, в което стремежът към промяната, е водеща сила сред хората. Конкурсът, организиран от шоурума за креативна офис култура Workspace България, поставя предизвикателството пред всеки търсещ, можещ и развиващ себе си човек с афинитет към „третите пространства”, да сподели кое е онова място, което го зарежда с идеи, позволява му да мисли свободно и да генерира промяна.

Какво обаче означава терминът „трето пространство”?

Концепцията за „трето пространство” е сравнително нова в световен мащаб и бавно, но убедително се налага като ефикасен модел за подобряване на комуникацията и дейностите в една организация.

Ако „първото пространство” в офиса е мястото, където служителите прекарват по-голямата част от деня, работейки фокусирано пред компютъра, то „второто пространство“ са конферентните зали и помещения, където се провеждат формални, организирани срещи и дискусии. В този ред на мисли „третото пространство“ е различната среда в офиса, която ни дава възможност да общуваме и работим по различен начин с нашите колеги, да споделяме идеите си по-свободно и да разгърнем още по-пълноценно нашия креативен потенциал. Ефектът – по-сплотени екипи, ангажирани в по-голяма степен с ценностите на компанията, още по-креативни служители, по-високи резултати и печалби. Тоест всичко онова, към което се стремят компаниите в световен мащаб.

Според психоложката Джудит Хеерваген усещането за свобода и забавление, докато създаваме и обменяме идеи, е фактор, който спомага за бързото преминаване на тези идеи от концепции в основи на креативността и иновацията в една компания. Ето защо, съзнателно или не, голям процент от хората търсят своите трети пространства извън рамките на работното си място.

Точно тези пространства са поставени на прицел в рамките на кампанията „Ловът на трети пространства в София”. Инициативата ще се осъществи на три етапа, както следва:

1-ва фаза (26.03-13.04): Всички желаещи да се включат в лова могат да споделят своето „трето пространство“ в града, като споделят защо то е такова за тях.

2-ра фаза (14.04-24.04): Вторият етап е посветен на гласуване за събраните номинации за „трето пространство” на София.

3-та фаза (26.04-30.04): През последния трети етап мястото, събрало най-много гласове, ще бъде обявено за „трето пространство” на София. На томболен принцип от участвалите в гласуването ще бъде изтеглен един щастливец, който ще отмори от лова на нов ергономичен стол Sayl на дизайнера Yves Behar.

Всичко, което трябва да направят желаещи да участват, е да си зададат въпроса „Ако градът беше моят офис, кое щеше да е третото му пространство?". Отговорите на този въпрос ще бъдат събирани на Фейсбук страницата на инициативата на специално създадена за целта апликация: http://www.facebook.com/workspace.bg/app_150976541730849

В подкрепа на кампанията се включват и лидери на мнение в сферата, в която работят и творят. Димитър Павлов, Драгомир Симеонов, Белославa, Калин Терзийски, Сибина и Асен Григорови и още много други споделят къде в София откриват вдъхновение и мотивация за работа. Техните мнения могат да бъдат прочетени на страниците на блога на инициативата http://www.workspace.bg/blog/В рамките на кампанията ще научим още и добрите примери от бизнеса в България за това как се изгражда едно третото пространство и по какъв начин влияе на работата в организацията.

Ловът на трети пространства продължава до края месец април. Кое ще бъде „третото пространство” на София зависи и от теб!

Основните характеристики на третите пространства :

НЕУТРАЛНА ЗОНА Участието в третите пространства е доброволно. За разлика от работното място, тук всички са свободни да идват и да си тръгват, когато пожелаят.

СТЪЛБА В третите пространства няма йерархия и социалният статус е без значение. Няма изисквания или задължения, които да пречат на приемането на желаещите да участват.

ГЛАВНОТО ДЕЙСТВИЕ Е РАЗГОВОРЪТ Непринуденият и забавен разговор е главната цел на третите пространства, но не е задължително да бъде и единствената дейност в тях.

ДОСТЪПНОСТ И КОМФОРТ Третите пространства трябва да бъдат отворени и лесно достъпни за тези, които искат да участват в тях.

РЕДОВНИ ПОСЕТИТЕЛИ Редовните посетители помагат при създаването на общото настроение и тона на комуникация.

НЕФОРМАЛНОСТ Третите пространства не са формални места и не трябва да бъдат претенциозни, за да могат всички да се чувстват добре дошли.

ПРИВЕТЛИВО НАСТРОЕНИЕ Тонът е непринуден и поражда остроумни разговори и свободно държание.

ДОМАШЕН УЮТ Третите пространства трябва да създават същото усещане за принадлежност, което изпитваме в дома си.

Сподели в: