София и Равена подписаха протокол за културно сътрудничество

Съвместен протокол за културно сътрудничество подписаха вчера д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по култура на Столична община и г-жа Джована Пиайа, представител на кмета на Община Равена по въпросите на културата и социалната политика. Целта на документа е да създаде благоприятни условия и да насърчава сътрудничеството в областта на образованието и културата между двете общини кандидати за титлата Европейска столица на културата.

С подписания протокол София и Равена се ангажират да насърчават сътрудничеството в рамките на програмата за Европейска столица на културата в съответствие със следните цели:
-подобряване и разширяване на взаимното разбирателство и запознаване със съответните образователно-обучителни и културни системи;
-насърчаване създаването на форми за пряко сътрудничество, както за запазване на културните ценности – чрез обмен на специалисти, научни експерти, -информация и ноу-хау, така и за развитие на туризма;
-насърчаване на трансграничната мобилност на работещите в културния сектор;
-насърчаване на трансграничната мобилност на художествени и културни произведения и ценности;
-подпомагане на междукултурния диалог;
-стимулиране осъществяването на срещи между творци и културни оператори в общия контекст на европейската културна дейност.

„Културната стратегия на София, приета преди няколко месеца, е първа по рода си в България. Тя разпознава изкуството и културата като фактори за решаването на социални проблеми”, заяви по време на срещата д-р Тодор Чобанов. Той запозна представителите на Община Равена с идеята на Столична община за създаване на социални предприятия, работещи в областта на културата. „Не е важно дали развитието на градовете ни е на различни нива. Важното е, че страните ни се развиват в една и съща среда, а интеракцията води до напредък”, заяви от своя страна г-жа Пиайа.

Европейска столица на културата е програма, създадена с цел сближаване на европейските народи. Всяка година 2 от 27-те страни членки са домакини на проявата. През 2019 г. два града, един български и един италиански, ще бъдат Европейска столица на културата.

Сподели в: