Созопол ще участва на европейски симпозиум на старите градове

Созопол е единственият български град, който е поканен на европейски симпозиум на старите градове, организиран от Европейската комисия за приоритетното съхраняване на културното и историческо наследство на най-старите градове в Европа. Той ще се проведе в словенския град Птюи от 25 до 27 септември 2008 г. и на него ще участват 35 старинни градове от цяла Европа.

Поканата е изпратена лично от кмета на Птюи. Созопол ще бъде представен  със специално изработен постер, който с текст и снимки показва архитектурния комплекс Старият град.

На симпозиума ще бъде подписан документ за сътрудничество между градовете – участници във форума в областта на културно-историческото наследство и възможностите за съвместно кандидатстване по различни донорски програми.

Сподели в: