Силвия Врачовска: Търсим нови пътища за въздействие на библиотеките в обществото

Силвия Врачовска е директор на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца – Носител на наградата на ББИА „Библиотека на годината“ за 2014 година.

Г-жа Врачовска е магистър по Библиотечен мениджмънт и директор на библиотеката от 2009 година. Ръководи и организира цялостната работа в библиотеката. Участва в разработването на проекти по национални и международни програми. Инициатор и организатор на професионални форуми, кръгли маси, конференции, срещи с автори, изложби, програми за насърчаване на четенето сред младите. Член на Българска библиотечно-информационна асоциация от 2003 година. Член на фонд „Култура“ към Общински съвет Враца. Носител на Награда на кмета на община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата за 2012 година.

Какво Ви дава работата в библиотеката?

Обичам работата си и предизвикателствата свързани с нея. Щастлива съм, когато виждам резултата – доволни читатели. За мен ключът към успеха са вярата и любовта в това, което правиш.

Кои са основните предизвикателства пред ръководителите на библиотеки у нас днес?

Основните предизвикателства са свързани с променените потребности на обществото. Новия свят изисква нови умения. Необходима е нова визия на библиотеката. Разкриване на нови възможности за увеличаване въздействието на библиотеките в обществото. Обществената библиотека е пространство за широк спектър от цели – четене, общуване, учене, игра и т.н. Днес библиотеката е едновременно физическо и виртуално място, физическото присъствие е здрава опора за общностите. В дигиталната епоха тя е и виртуално място, достъпно от всяка точка на света и по всяко време. Отговорност пред нас, като ръководители е да намерим баланса и да задържим читателите си. Опитваме се да създадем уютна обстановка, дух и характер и най-вече кът за всеки – място, където читателят да се чувства комфортно. Въвеждаме иновативни подходи в работата си, учим и се развиваме всеки ден. Търсим сътрудничество с институции, бизнес, издателства, общности, обществените библиотеки и други за реализиране на различни проекти.   

Как подбирате книгите, които да закупувате?

При комплектуването на нови книги определяща роля има профилът на библиотеката. Ние сме регионална библиотека, което ни задължава максимално да попълваме фондовете с книги от всички отрасли на знанието. Решаваща роля има постигането на синхрон между финансовите възможности на библиотеката и читателските интереси. Прецизно, внимателно и съобразно читателските търсения закупуваме книги. Водещо при нас е обратната връзка, през последните години отделяме голямо внимание и ресурс в закупуване на книги за тийнейджъри.

Откъде най-вече разчитате на подкрепа?

Подкрепата е в основата на всеки един успех. Ето защо  силно вярваме и се вслушвам в думите на нашите читатели, приятели и съмишленици т.е. на местната общност – тя е един основните помощници на библиотеката. По отношение финансовата подкрепа, с изключение на финансирането от държавата, изцяло разчитаме на проекти, чрез които да реализираме нашите иновативни идеи. Стараем се годишно да реализираме няколко малки проекта, което ни прави напълно свободни да разгръщаме нашите дейности и въображение за да привличаме нови читатели и приятели на библиотеката.
  
Какви са читателите днес
?

Прецизни, знаещи и образовани… те са нашият критерии и нашата оценка за работата ни. Те са и критични, което поставя по-големи изисквания към работещите в библиотеката. Днес информацията достига много лесно до хората, включително и информация за новите книги, което ни мотивира да бъдем винаги знаещи и информирани.
 
Вашето пожелание към читателите на Kafene.bg
?

Пожелавам им да съхранят любовта си към четенето. Да намират време да обичат, да съзерцават и да вдишват от живота.

Сподели в: