Семинар по случай 100-годишнината от рождението на Тадеуш Кантор

Постоянен театрален семинар
Ръководител: проф. д.и.н.  Камелия Николова, Катедра „Театрознаие”, НАТФИЗ
съвместно с Полския институт в София посвещава изданието си „Театърът на смъртта” на 13 май, сряда, на Тадеуш Кантор по случай 100-годишнината от рождението му.
 
Програма
 
14.00 – 17.00Уъркшоп на Тереса Велминска и Анджей Велмински – актьори, работили с Тадеуш Кантор в CRICOT 2 със студенти от НАТФИЗ и други театрални училища – Аула на НАТФИЗ.
 
17.30 – 20.00Семинар "Театърът на смъртта" на Тадеуш Кантор", който включва прожекция на спектакъла "Мъртвия клас", откъси от други спектакли и дискусия с участието на Тереса и Анджей Велмински, студенти, докторанти и преподаватели – Кинозала на НАТФИЗ.
 
На 12 май, вторник, 18 ч.  – среща в Полския институт, посветена на историята и идеите на Театър CRICOT 2 и на творческия път на Тадеуш Кантор и прожекция на спектакъла му „Велополе, Велополе”.
 
Уъркшопът на Тереса Велминска и Анджей Велмински е отворен за студенти от НАТФИЗ и всички театрални училища.
Записване: от 27 април до 8 май – при Ориета Антова, стая 312 или на e-mail: orietaa65@gmail.com

Сподели в: