"Свръхдушата" от Ралф Уолдо Емерсън

На книжния пазар излиза "Свръхдушата" от Ралф УолдоЕмерсън (Издателство "Сиела", Превод от английски и съставителство: Албена Бакрачева, цена: 12 лв., стр. 260).                            

"Окото е първият кръг, хоризонтът, който обхваща, е вторият, и повсеместно в природата тази първична схема се преповтаря безкрай."

Така започва един от най-цитираните текстове на американския есеист и поет Ралф Уолдо Емерсън (1803-1882). Колекцията му "Свръхдушата"
преосмисля класическото есе и му дава нова форма. Думите на Емерсън са вечни. Убедителен и въздействащ, той предизвиква читателите да определят собственото си чувство на постижение и да го измерят срещу собствените си стандарти, не срещу тези на обществото. Този майстор на ораторското изкуство има силна вяра в индивидуализма и не ни призовава към това, което е отвъд човещките възможности – той вярва, че всеки от нас е способен на величие.

Понякога сурови, понякога утешителни, думите на Емерсън подтикват читателя да се изправи срещу собствените си убеждения и самосъзнание.

Прочетете още:
"Малки радости" от Франческо Пиколо
"Кратък миг на щастие" – 10 кратки разказа за млади жени от Соня Хайс

Сподели в: