Свободна размяна на стоки и услуги във Варна

На 12 април от 15:00 до 18:00 ч. на пазара "Чайка" във Варна ще се състои свободна размяна на стоки и услуги. Идеята на организаторите е във философията на споделянето и антиконсуматорството.

Стоките може да са хранителни и не хранителни. Може да донесете всичко, което няма да ползвате вече, за да го размените с нещо друго, което ще ви свърши работа. Можете да донесете всякава годна за консумация храна. Също така: дребна техника, дрехи, предмети. На пообемстите неща които предлагате, може да донесете снимки и там да ги покажете на хората. Посетителите сами ще преценяват, какво, колко и с кого да разменят.

Всичко, което бъде донесено, и не намери нов собственик, се прибира отново от този, който го е донесъл!

На място ще има тетрадка, в която всеки ще може да запише услугата, която иска да размени с другиго.

Щастието е пълно, когато е споделено.

Сподели в: