Световно културно наследство – Унгария

В дните от 26 – 28 септември 2007 ще се проведат унгарски дни в Sky City Mall, с подкрепата на Българо-унгарската търговска камара.

Фотоизложби:

Световно културно наследство – Унгария
(27-28 септември)

През 1972 година ЮНЕСКО взема решение за вписване в списък, опазване и популяризиране на природните и културни ценности, които са от изключителна важност за цялото човечество. Към Конвецията оттогава се присъединяват 184 държави, в наши дни на отчет се водят 830 обекта на световното наследство. От тях на днешната територия на Унгария се намират осем (в България – девет). Нашата изложба съпровожда зрителя през тези осем места; сред тях се срещат както съградени исторически паметници, така и географски и природни забележителности. От наченките на християнството в Унгария, из крепостта в Буда, символизираща героическите столетия на унгарската история, през булевард Андраши, отразяващ разцвета на страната през ХІХ век, стигайки до “културните региони”, олицетворяващи сътрудничеството със съседните народи ярка и многообразна листа отразява хилядогодишната унгарска култура, чиято същност се корени в природата и историята на страната.

Регионът Печ
(26 септември)

Регионът на Печ и Южното Задунавие е една от най-интересните територии на Унгария. Хълмистата провинция простираща се между Дунава, Драва и Балатон от ХV век е един от центровете на връзките мужду Централна Европа и Балканите. Обликът на местността и селищната система освен от маджарството се формира и под влиянието на балканските завоеватели (турци, южни славяни) и западноевропейски пришълци (южногермански и елзаски заселници), също както унгарската природа, унгарските традиции въздействат на начина на живот и културата на заселниците. Религиозният, културен и народностен състав на населението и днес е смесен. Този многолик свят оживява на фотоизложбата на Дьорд Манфаи.

Сподели в: