Сборник с автентични" Български гатанки"

На 12-и декември излeзe от печат внушителен сборник, съвкупност от автентични „Български гатанки“ (400 стр., цена: 20 лв.)

Макар да представляват лаконичен фолкорен жанр, гатанките, подобно на пословиците и поговорките, в миналото са играли съществена роля в обществения живот и обредността. Находчиви и духовити, те са отражение
на народната мъдрост и спецификата на социокултурния контекст.

Проф. Стефана Стойкова е уважаван фолклорист, страстен изследовател на българското народно творчество. Автор е на значителен брой научни и научно-популярни публикации и сборници с фолклорни записи. През 1983 г.
е отличена с международната награда „Йохан Готфрид Хердер“. През 2008 г. „Колибри“ издаде „Български пословици и поговорки“ – над 6000 паремии, систематизирани в отделни рубрики.

Сподели в: