Сатирата облекчава хората с увреждания

Стълбищна платформа за превоз на хора в неравностойно положение, преносими стълбищни рампи и специализирана тоалетна започват да функционират в Сатиричния театър "Алеко Константинов". Това е част от проект за адаптиране и достъп на хората с увреждания на „Стефан Караджа” № 26 финансиран от Агенцията за хора с увреждания.

На 17 октомври 2007 г. от 18 ч. в театъра е официалното откриване и демонстрация на съоръженията. Председателят на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски и директорът на сатириците Павел Васев ще прережат символичната лента.

Сподели в: