Самостоятелна изложба – живопис на Владин Владев

В историята на изкуството като модерна наука има една изследователска линия, която изучава т. нар. „авторови архетипи” (от гръцки – модел). Това са тези смислообразуващи елементи, които присъстват независимо в каква техника, жанр или тема работи даден автор.  Така примерно за творчеството на Маргрит като архетип е изведен сънят, а за това на Матис – жизнерадостта. Това са характеристики, които изследователите откриват в цялото им творчество, без значение от различните сюжети, периоди или влиянията, които са изпитвали. Този теоретичен метод би могъл да се използва като инструмент за разбиране, когато е необходимо да се определят базисните характеристики за даден автор. При него се взимат предвид неговата биография, интереси, творчески приятелства, вражди  и т.н.

Ако се опитаме да заимстваме този подход, за да си обясним творчеството на варненския автор Владин Владев като основновополагаща субстанция за неговата живопис се открива спомена. Този архетип в литературата е познат от творчеството на Марсел Пруст. „Бисерът не се оформя в дворците, които ще украсява, а в една черупка на стотици стъпки дълбочина в морето”. Това море е творческата личност, а дълбочината се образува от множеството преживявания и спомени. Само от тях може да се произведе шедьоварът, който ще стане притежание на най-ценните колекции. „Най-добрата част от гения се състои от спомени” – обобщава Пруст.

В разговор за собствената си художествена философия Владин Владев сподели един свои спомен, които я илюстрира  : “Преди време живеех  със семейството си  на самия морски бряг. Една сутрин станах рано, още преди изгрева на слънцето. Морето беше утихнало и приличаше на огледало. Това, което ме впечатли беше песента на птиците. Толкова различна от звуците през деня. Беше някак протяжна, дори на моменти тъжна. Но в тази симфония открих благодарността за идващия нов ден. Творението благодареше на Създателя за милостта му. Дълбоко в мен си пожелах в работата ми като живописец да бъда поне малко като тези птици.”

Този спомен за едно религиозно преживяване, признание и единение с абсолютното, определя  спецификата на неговите картини. Те са изпълнени в експресивна стилистика и са  плод на спомени, на спонтанно дошли видения, на една уловена сетивна реалност, видяна по време на пътуванията на автора, те са жестове на вярата му. Особено място в творчеството на Владин Владев заема темата за Отраженията – образи на  вътрешни импулси. В изложбата могат да се видят морски пейзажи от Адриатика и Венеция, антични архитектурни елементи и скулптури, натюрморти с римски съдове и цветя. Всичките тези сюжети са материализирани спомени.

За автора :
Владин Владев е роден на 31 март 1968 г. в гр. Варна. Той е живял и работил в Инсбрук, Австрия от 1997 до 2001 година.  Член е на Съюза на художниците на Сан Франциско 2007 г.
Самостоятелни изложби :
1998 –  Градска художествена галерия  – Добрич
2000 –  Община Варна
2001 –  Варна модерна художествена галерия
2002 –  галерия Тагея, Варна
2003 – галерия, Кавалет Гранд хотел – Варна
2006 – галерия ТЕО, Варна
2007 – Лик ", София
2007 – PS Аrt галерия, Варна
2007 – галерия Тагея, Варна 
2008 – галерия "Ирида", София 
2008 – галерия Явис, Пловдив
2009 – галерия "Ирида", София 
2009 –галерия "Мистрал", Варна
2010 – галерия Ровер, Пазарджик, уоркшоп

Изложбата можете да видите от 16 март – 16 април 2011 г.
Откриване – 16 март /сряда/ 2011 г., 18.30 ч.
Галерия Актив Арт
Варна, ул. “Дунав” 5

Сподели в: