Самостоятелна изложба "Вариации" на Любен Генов

Откриване на самостоятелна изложба „Вариации” на Любен Генов на 20 септември (четвъртък) от 18.30 часа в галерия „Артур” – гр. София (пл. "Журналист", ул."Цанко Церковски" 36).

В представените творби, освободени от илюзията за реално пространство, играта с цветовете е игра със звуци. Цветните акорди от платната на художника се разпиляват, комбинират се отново, плавно преминават в друга тоналност, за да изградят колоритно-музикално звучене.
Светлината, докоснала езерна повърхност, ражда цветовете. Те се заглушават, засияват отново, потъват и изплуват в проблясваща мрежа от цветни петна. И това движение става израз на стремежа да се сътвори чиста цветова хармония, толкова независима, колкото и музиката.
Експресивните акценти в абстрактните импровизации на Любен Генов са епизоди от процес. Обединени като цяло в тази експозиция, придобиват интуитивността и въздействието на импресия, а смисълът е усещане за цвят и светлина.

Изложбата ще продължи до 09 октомври 2012 г.

Сподели в: