Руско-български / българско-руски речник от Колибри

Издателство “Колибри” е подготвило през месеците август и септември учебно-помощна литература, включваща речници и помагала по чужди езици.

Второто ни предложение е руско-български / българско-руски речник. Настоящият двупосочен речник включва над 60 000 лексикални единици (думи и примери за тяхната съчетаемост, устойчиви, фразеологични и терминологични изрази, популярни пословици и афоризми).Речникът
ще представлява интерес за ученици, студенти, преподаватели, преводачи и за всички носители на български език, които изучават руски, както и за рускоговорещите, овладяващи български език.

Актуалността на речника се изразява в широкото представяне на нови думи и нови значения на съществуващи вече в езика лексикални единици, фиксирани в лексикографските източници през последното десетилетие на XX и началото на XXІ век. В широк обем е представена лексиката, свързана с навлизането на информационните и мобилните технологии, както и с новите икономически, политически и социални реалности в руското и българското общество.

Отделено е внимание на национално маркираната лексика, както и на честотни за разговорната и младежката реч лексеми и изрази.

Акцентира се върху многозначността на думите, тяхната стилистична обагреност и особеностите на употребата им, които се илюстрират с примери от съвременната публицистика, периодичен печат и литература.

В речниковите статии, посветени на съществителните, е посочен родът на думата и са отбелязани нейните граматически особености. Глаголите са представени във видови двойки и е посочено тяхното управление. Особено внимание е отделено на служебните части на речта, представени в богатството на тяхното функциониране.

От страниците на речника “наднича” живият език в неговото многобагрие, динамика и богатство на изразните средства, предпоставка за пълноценно, интелигентно и даряващо удовлетворение общуване.

Съставител: Рада Чобанова

Формат: 70 x 100

Брой страници: 1158

твърда корица

Сподели в: