„Руската култура“ – последната книга на академик Д. С. Лихачов

„Руската култура“ е равносметка на всестранното изучаване на хилядолетната руска култура и нейното историографско осмисляне

Събитието ще се проведе в Руския културно-информационен център на 20 март от 18:00. Книгата ще представят преводачът Мария Петкова и проф. Аксиния Джурова.

Академик Д. С. Лихачов отстоява хуманистичната концепция за единното културно пространство и развенчава много митове, като обосновава европейската ориентация на руската култура, която е вградила в себе си християнските ценности. Авторът нееднократно подчертава, че значителна роля в усвояването на християнската писмена култура са играли българите и тяхната писменост.

Същевременно той разкрива природата на националната самобитност на Русия, проявяваща се в каноните на изконно руската естетика и в православната религиозна практика. Тази проблемна и дълбоко лична книга ще предизвика у внимателния читател не само съпричастност към великата култура и съдбата на Русия, но и съзнанието за отговорността на всеки към нашия общ дом – към живата и неживата природа, както и към онази част от света, която човекът сам изгражда – културата.

Сподели в: