Рисунки и работа с глина за най-малките в галерия Шмиргела

Октомври 2004 год. Ателието на  Николай Шмиргела на ул. „Ген. Паренсов” 30 бе реконструирано в галерия ( с малък щанд за книги) и място, където малки и големи да могат да рисуват и работят с глина, с единствената цел да бъдат щастливи.

Основен приоритет на Център Ателие “ Николай Шмиргела “ и Фондация “Николай Шмиргела” е работата с деца.

В скулптурното ателие, превърнато в галерия всяка събота идват деца от София от 4 до 16 год. Това не е кръжок или школа. Целта е чрез изкуството, в една истински одухотворена творческа атмосфера, децата да изразят себе си, и да развият усещания за финия свят на красивото и доброто. В събота, според възрастта на децата, групите са по рисуване и по керамика, като най мъничките „работят” върху възглавници, а останалите на ‘истински” стативи, като „истински’ художници, в едно „истинско ателие”.  След заниманието се прави „истински конферанс”, на който се обсъждат работите, както „правят големите”- и разбира се за всеки има похвала. При нас няма по и най. Няма талантливи и деца, които не умеят да рисуват. Убедени сме, че всеки носи соята уникална способност, която в бъдеще ще му помогне, може би да меси хляб или да измисля нови компютърни програми, а в случая боите и глината развиват и събуждат тези умения. Най-важното за екипа на галерията е децата да се чувстват добре, а не…родителите. Това е територия „забранена за родители”.

Децата имат дневници на малкия художник, в който „отразяват” темите, по които рисуват и наученото от история на изкуството, която всеки път по мъничко им се поднася. При посещение на столични галерии, шмиргелчетата правят бързи скици в дневниците си на видяното.
От „възрастните, право да прекрачват прага ни, имат само онези, които искат да рисуват и мачкат глина в групите по рисуване и керамика  за тийнейджъри или за лаици. Възрастта от 13 и нататък е особено деликатна и е важно в такъв момент младите хора да намерят начин да изразят онова, което чувстват и искат да изкажат, както и да развият уменията и фантазията си. Важно е да им се покаже различен ракурс към света, което да им помогне да мислят нестандартно и новаторски.

Вечерната група по рисуване и керамика за любители е място, където е добре да се загърбят притеснението и комплексите, че не умеем да рисуваме и не знаем как да оформим глината, защото никой не поставя оценки. Целта е да се разтоварите след напрегнатото ежедневия и да оставите интуицията да ви води, за да научите повече за себе си. Много е важно човек да се почувства творец-отначало на неясна композиция или ваза с нестандартна форма, а по-късно и на собствения си живот. 

Заниманията по рисуване и керамика с събота се провеждат изцяло с финансовата и морална подкрепа  на г-н Юго Вутен и г-жа Елена Тодорова, чрез Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”.
                                                                     * * *
  Особено голямо внимание, Фондация “Николай Шмиргела” отделя на работата с деца от домовете-след насилие, социално слаби, както и такива с тежки диагнози (церебрална парализа синдром на Даун), защото сме  твърдо убедена в терапевтичната и образователна функция на изкуството Благодарение на финансовата помощ на г-н Юго Вутен, Фондация „Св.Св. Кирил и Методий”, Фондация Асса в галерията идват деца от Дома за временно настаняване “Вяра, Надежда, Любов” гр. София (деца след насилие), от Дневен център за деца с увреждания “Добро сърце” гр. Перник, Дом „Надежда” (деца лишени от родителска грижа, както и с диагноза аутизъм), SOS Дрен. Целта на тези занимания е децата да изразят натрупаните напрежение и страхове и да бъдат щастливи поне за мъничко. Не е за пренебрегване факта на тяхната социална интеграция. Чрез посещенията си в скулптурното ателие те имат възможност да опознават света по един особено деликатен начин.

Освен заниманията по рисуване и керамика децата имат и работа с приказки. Чрез четене,  разиграване, измисляне на приказки, децата ще имат възможността  неусетно за тях самите да изкажат подтиснатите си страхове и да се научат да се справят с тях.

Особено трудна, но и ползотворна е работата с деца с диагноза аутизъм. Постепенно те се научават да излизат от привичната си среда и да създават своя свят от глина.

Като своеобразен тест за зрялост на обществото ни и като възможност за интеграция на децата, Център ателие “Николай Шмиргела” обяви заниманията за “отворени”. По този начин за първи път у нас деца от домовете и деца със семейства  имат възможността да се опознаят чрез изкуството.

На децата се прожектират виртуални изложби, за да се докоснат до световноизвестните галерии и музеи, което не само ще ги обогати, но и ще развие светогледа им. Арт терапията като безболезнен път към сърцето на едно дете не е новост. За нас особено важни са мотивацията и подхода, защото сме убедени в резултатите.

Децата винаги, във всички ситуации, с или без семейства, с или без диагнози изпитват огромна нужда от внимание и любов. В това отношение всички ние сме им длъжници без да си даваме сметка, че един ден този недостиг на истинска грижа ще създаде проблеми в обществото ни. Ето защо, работата с тях  е изключително задължение на семейството и обществото, защото онова, което посеем днес- ще жънем утре.

 Център Ателие “ Николай Шмиргела” е малка и ограничена територия, но творческият дух и човечността променят децата, които я прекрачат (независимо от социалния им статус),  а изкуството като образование и терапия е безценно средство да се направи деня им по-добър.

За екипът на Галерията е особено важно да почерпи информация за световния опит в областта за работа с деца чрез изкуство, както и да се обучи на техники за работа с деца. Неотдавна Фондация „Николай Шмиргела” получи и лиценз за работа с деца от Държавната агенция за закрила на детето, което ни позволява не само да се обучаваме, но и да участваме в различни проекти, имащи за цел подобряване качеството на живот на децата ни.
                                                                 
Тел. за контакт 0888 780 292
Юлия Банкова

Сподели в: