Ретроспективна изложба на Кирил Петров

От 24 октомври до 24 ноември 2007г. Националната художествена галерия представя Ретроспективна изложба на Кирил Петров (1897-1979). Посветена на 110-та годишнина от рождението на художника изложбата цели да представи максимално широко и всестранно неговото творчество, което не е показвано от 1980 г. Заедно с юбилейния повод НХГ има и друга задължаваща причина за осъществяването на това честване. След смъртта на Кирил Петров цялото запазено творческо наследство – близо 400 живописни произведения постъпват безвъзмездно в националната колекция. На практика тази внушителна и безценна сбирка е позната само на тесен кръг специалисти и ще съставлява ядрото на предстоящата експозиция наред с най-значителните притежания от други галерии в страната и частни колекции.

Кирил Петров е сред личностите които имат приносно значение за развитието на новата българска живопис. Като художествено явление неговото изкуство е уникален пример за органична връзка между традиция и новаторство. Като един от оригиналните изразители на движението за “родно изкуство” след 20-те години на ХХ век, художникът и житейски и творчески е неразривно свързан с родовия корен, с духа на родната Сталийска махала и света на българското село. Парадоксално е как без да променя тематиката и философската същина на творчеството си той осъществява коренна образно-пластическа еволюция, която изразявя и пряко влияе върху обновителния процес в българското изкуство след 50-те години.

Личност със свое кредо и мисия, пословично скромен и безкомпромисно последователен Кирил Петров завеща безценно богатство на българското общество – своята новаторска и модерна живопис, без която е невъзможно да си представим развитието и националната идентичност на българското изкуство.

Изложбата е съпроводена с богат каталог и DVD прожекция.

Уредник: Борис Климентиев

Сподели в: