"Рейки за начинаещи" – откъс

"Рейки за начинаещи" на Дейвид Венелс

Откъс

* * *

СЪЩНОСТ НА РЕЙКИ

Тъкмо днес не се тревожи… Тъкмо днес не се гневи… Почитай родителите си, учителите и възрастните… Изкарвай прехраната си с честен труд… Проявявай признателност към всяко живо същество.

Петте принципа на рейки

Рейки е названието, дадено на една проста, но съвършена система за естествено лечение на тялото и съзнанието, разработена през XIX век в Япония от д-р Микао Усуи. „Рей” означава „универсален”, а „ки” (или „чи” на китайски) – „енергия на жизнената сила”. Много хора възприемат рейки като път за личностно и духовно израстване.

Въпреки че повечето хора не могат да видят чи, съвременната физика ни казва, че енергията е навсякъде: във въздуха, който дишаме, в храната и водата, които поемаме, в светлината на слънцето. Дори неодушевените предмети притежават определена нискочестотна енергия.

Основата на живота

Енергията на жизнената сила, или жизнената енергия, е основа на всичко съществуващо: нещо като фин космически бульон, който подхранва и поддържа жизнения цикъл от раждането до смъртта на всички живи твари. Когато се свържем с тази енергия чрез молитва, медитация или рейки, ние се чувстваме по-малко изолирани и по-цялостни в самите себе си и във Вселената. Преживяваме чувство на единение, осъзнаваме по-добре мястото и ролята си в общия порядък и в същото време усещаме подкрепа, сигурност, откритост и увереност в способността си да бъдем такива, каквито сме, без съмнения и оправдания. Можем да кажем, че тези духовни и лични преживявания са същността на рейки, докато физическите и менталните методи за използването и споделянето й представляват нейната форма.

От будизма и други източни духовни традиции разбираме, че съществуват два основни аспекта на проявление на енергията на жизнената сила: вътрешен и външен. Вътрешното проявление на жизнената сила е фината енергия, която съществува в тялото и съзнанието на всички живи същества. Външният аспект на енергията на жизнената сила е присъщ на растенията, цветята, дърветата, камъните, минералите и кристалите. Тази енергия се използва с лечебно предназначение в цветолечението на д-р Бах, лечението с кристали, хомеопатията, билколечението. Дори разходката сред природата може да има успокояващ и целебен ефект, тъй като там съществува изобилие от външна енергия на жизнената сила, която влияе на собствената ни вътрешна енергия. Тази естествена енергия има съответен ефект върху тялото и съзнанието. И обратно, ако прекарваме твърде много време в градска или стресираща среда, където естествените енергии са ограничени, това може да се отрази зле на здравето ни, особено ако не съумеем да превъзмогнем тези ситуации в съзнанието си или да се издигнем над тях.

Вътрешната жизнена енергия протича по свои пътища в тялото, наречени меридиани. Когато тези пътища са блокирани или дебалансирани, например в резултат на стрес, е възможно да се прояви болест. Повечето допълващи терапии се стремят да помогнат на тялото и съзнанието да възстановят баланса си и да пречистят вътрешните енергии, за да укрепят здравето и благополучието. Това е принципът, на който се основава и рейки като лечебна методика.

Във Вселената съществуват много нива на вътрешна и външна жизнена енергия. На определено ниво рейки може да се разглежда като най-чистата форма на външна енергия, която оказва изключително дълбок ефект върху здравето и благополучието чрез възстановяването на баланса, пречистването и обновяването на вътрешната ни енергийна система. Когато рейки влезе в контакт с блокираната, застояла и дебалансирана вътрешна енергия, тя по естествен начин я освобождава и трансформира до най-здравословното ниво, което тялото, съзнанието и средата позволяват.

Енергията на съзнанието

Когато вътрешната и външната енергия на жизнената сила се намират в хармония, притежават една и съща степен на чистота и съществуват на една и съща дължина на вълната и съответна честота, те са много сходни помежду си. Единствената разлика е, че вътрешната енергия на жизнената сила не може да съществува отделно от съзнанието.

Поради тази неразривна връзка между съзнанието и вътрешната жизнена енергия лесно можем да предположим, че усещането ни за родство с дърветата, кристалите, земята и други източници на външна жизнена енергия е резултат от факта, че те също притежават индивидуалност и съзнание. Външната жизнена енергия обаче не притежава съзнание, което, разбира се, не прави дърветата, кристалите и земята по-малко важни или свещени „живи” обекти.

Вътрешната енергия и съзнанието ни са неделими на фино енергийно ниво. В действителност, макар да не си даваме сметка за това, мислите и чувствата ни се „носят” от вътрешните енергии. Ако носим положителна вътрешна жизнена енергия с добро качество, може би благодарение на усилването й с рейки, по-лесно ще развиваме положителни нагласи, ще привличаме повече положителни преживявания и ще се справяме с проблемите си с по-голяма лекота. Ето защо, ако съзнателно се опитваме да развием положителни нагласи (увереност, доброта, мъдрост), това ще повиши качеството на вътрешните ни енергии и на свой ред ще подобри здравето ни и много други аспекти на нашия живот. При добра мотивация рейки може значително да ни помогне да подобрим качеството на живота си и да станем по-цялостни и здрави на всички нива, което по естествен път въздейства благотворно на всички около нас.

Хавайо Таката, която някои традиционни практикуващи от Запада смятат за Третия гранд мастер на рейки, пише в статия от седемдесетте години: „Във Вселената – това необятно пространство, което ни обгръща, съществува безкрайна и могъща енергия. Тя е универсална. Неин първоизточник е самият Създател. Тя има неограничена мощ. Тя е енергията, която кара цветята да цъфтят и птиците да летят. Когато едно човешко същество има болка или проблем, то може да почерпи от нея. Тези енергийни вълни с външен източник притежават голяма мощ, която би могла да съживи и възстанови хармонията. Това е природата. Това е Бог. Създателят, който дава сила на децата си, стига да я потърсят”.

Рейки не е само енергия

Много практикуващи, независимо дали са религиозни или не, установяват, че благодарение на рейки духовният им живот се е обновил или съживил. Сякаш рейки притежава способността да води хората, стига да пожелаят, към по-дълбоко осъзнаване на собствената им духовност и потенциал за личностно израстване.

И така, изглежда, рейки има много аспекти и не е само енергия. Тази многостранност предполага мъдрост и състрадание или такова ниво на съзнанието, чиято същност е съвършената мъдрост и състрадание. След като знаем, че съзнанието е неразривно свързано с вътрешната енергия на жизнената сила, можем да разглеждаме рейки като Универсална вътрешна енергия на жизнената сила – най-откритата, най-съвършената, разширена и чиста форма на съзнанието. Може би в момента я възприемаме като външна енергия заради липсата на задълбочено прозрение и ограниченията на ума ни.

Чист вятър от Чиста земя

В редица будистки текстове се говори за жизнената енергия като за „нежен полъх на вятъра” и тъкмо по този начин много хора преживяват рейки. Затова можем да опишем рейки като Чист вятър или благослов, идващ от свято място – Чист вятър от Чиста земя. „Чиста земя” е будистки термин за небесата, външно проявление на просветленото съзнание.

Ние сме ограничени създания и живеем в свят на концептуален дуализъм: добро и лошо, светло и тъмно, вътрешно и външно, наличие и липса, аз и друго. Същността на рейки като че ли преминава отвъд дуализма на вътрешния и външния свят към една хармонична пълнота, единство и цялостност, където не съществуват ограниченията на личността и прегради между „аз” и „другите”. Рейки е неизразима и неподлежаща на описание, постижима само в опита безгранична любеща доброта, мъдрост, красота и съвършенство.

Пробуденият

Много духовни традиции се основават на идеята за „пълно просветление”. Думата „Буда” всъщност означава „Пробуден”. Просветленото съзнание е вездесъщо; то обхваща целостта на пространството и времето и възприема истинната природа на всички явления непосредствено и едновременно. То е синтез на съвършения покой, радост, любов, състрадание и мъдрост.

Основната цел на Буда е да предотврати или облекчи страданието и да отведе всички живи същества към състояние на пълна осъзнатост и цялостност, стига да пожелаят. Много последователи на други религии смятат, че тези идеи се припокриват със собствените им представи за Бог. В такъв случай би могло да се каже, че дарът на рейки като метод за изцеление е израз или еманация на любещата доброта: форма на благослов, сила и връзка с по-висш източник, който е близък на собствената ни истинна природа и най-добрите ни намерения.

Рейки трудно се поддава на дефиниция. Когато преживяваме рейки, енергията сякаш идва от външен източник. Няма значение дали вярваме, че е породена от външен източник, от Създателя, или я смятаме за отражение на собствената ни висша природа или потенциал. Рейки не е свързана с нито една система от вярвания или догми. Тя се преподава и практикува в почти всички страни по света. Нейната спокойна, целебна мъдрост преодолява всички религиозни, културни и политически граници. Рейки е феномен на опита, който притежава дълбоко лични и същевременно универсални измерения.

Един, но не единствен път

Рейки е приложима за всеки начин на живот на всякакво ниво – физическо, психическо, емоционално и духовно. Тази система ни дава точно това, от което имаме нужда като индивиди; помага ни да развием уникалните си качества, таланти и амбиции по начин, който разкрива неограничения ни потенциал и вътрешната ни природа, както и връзката ни с всички живи същества. Всяко обяснение за това какво е или какво може рейки, едва се докосва до повърхността.

Действителната същност на рейки се намира отвъд понятията, думите и идеите. Те обаче са ни необходими като форма, в която можем да преподаваме, разпространяваме и споделяме рейки с другите. В този смисъл „Традиционната форма“ – формата, в която се преподава от рейки мастерите още от времето на д-р Усуи, е вход към същността. Имаме нужда да обсъждаме и споделяме преживяванията си с рейки, за да постигнем вътрешна яснота за тяхното значение, да възприемем и осмислим прозренията си, да продължим напред и да обогатим живота си в ежедневието. Имаме нужда от форма по отношение на понятийното мислене и език, за да отворим сърцето и ума си и постепенно да научим уроците си.

За някои рейки е просто полезно средство за лечение. За други е допълнение към настоящия им духовен път или самостоен път към духовно и личностно израстване. В зависимост от начина, по който гледаме на света, всеки от нас си изгражда различно мнение и преживява рейки по свой собствен начин. Всички обаче споделяме едно и също основно желание – да бъдем щастливи, и имаме еднаква възможност да изпитаме благотворния ефект на рейки.

Всички носим в себе си способността да изцеляваме себе си и другите. Някои достигат лесно до това качество чрез молитва или медитация без помощта на рейки. Рейки не е задължителен елемент за развиването на лечителски способности или за напредването по духовния път, но може да ни предостави неоценима помощ.

Още по темата:

"Рейки за начинаещи" на Дейвид Венелс

Сподели в: