Разложкият диалект – събран в книга

"Особености на разложкия говор" е книга, в която авторът й Лазар Цинзов (роден в разложкото село Добърско) е събрал и класифицирал цялото богатство на местния български диалект. Характерното за него е, че Разложката котловина се намира на границата на ятовата изоглосна зона и притежава особености както на западните, така и на източните български говори.

В книгата си авторът е обяснил произхода на някои думи и изрази. Разгледани са и най-често употребяваните гръцки и турски думи. Най-интересната част е краткият речник със значенията на най-използваните местни диалектни изрази.

Има и приложение със събрани просяшки народни песни от Добърско и друго народно творчество от котловината. Картографирани са и имената на по-големите местности в община Разлог.

Лазар Цинзов е автор също и на книгата "Добърско – връстник на България”. Има и публикации на краеведски теми.

Сподели в: