Разговор върху книгата „Свобода и суверенност в Априлското въстание” от Тодор Христов

На 24 януари, 18.00 часа, в Нова конферентна зала Ректорат, СУ ще се състоипредставяне и разговор върху книгата на Тодор Христов "Свобода и суверенност в Априлското въстание". Входът е свободен.

Организатори са Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ.

С участието на: Димитър Вацов, Дарин Тенев, Момчил Христов, Леа Вайсова и Жана Цонева.

Книгата представя резултатите от едно критическо изследване на изкуствата да се говори за свобода. Тъй като за радост съществуват много такива изкуства, изследването описва начините, по които се говори за свободата като суверенитет в Априлското въстание и в по-късните исторически, литературни, популярни, мемоарни, юридически разкази за него. Тъкмо Априлското въстание, защото то се намира на границата на два режима на суверенитет и вследствие на това позволява да се покаже как свободата може да бъде артикулирана по друг начин, различен от тези, които схващаме като естествени, по начин, който би могъл да обясни защо днес се завръща жаждата за пълна свобода, изгорила живота на въстаниците.

Tодор Христов е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по теория на литературата и по социология. Научните му интереси са в областта на критическата теория, културните изследвания, изследванията на властта и на съвременните форми на протест.

Сподели в: