Радио "Гласът на Русия" подкрепи иницитавата "Да преброим паметниците на Левски"

Българската редакция на радио "Гласът на Русия" вече от не една година сътрудничи с обществени организации на град Пловдив, община Садово, село Болярци. Заедно провеждахме кръгли маси и конференции, посветени на знаменателни дати в общата история на Русия и България и на проблемите на руско-българското сътрудничество.

В нашите предавания участваха членове на пловдивския Клуб на приятелите на радио "Гласът на Русия" начело с неговия ръководител Денчо Владимиров, кметът на община Садово Марин Йосифов, Никола Насков от село Болярци, председателят на Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД Евгени Генев и много други хора. Освен това, винаги сме оказвали и да се надяваме, че ще оказваме и занапред информационна подкрепа на български журналисти и структури, заинтересовани от запазване и укрепване на връзките между нашите народи и страни.

Надяваме се, че с наша помощ акцията "Да преброим паметниците на Левски", която се провежда от Общобългарски комитет „Васил Левски”, фондация „Васил левски”, Българско генеалогично дружество "Родознание" и Kafene.bg  ще спечели по-широка известност.

Сподели в: