"Пътепис" от Мишел дьо Монтен за първи път на български

„Пътепис из Италия през Швейцария и Германия“ (ИК „Изток-Запад“) е уникален документ за живота през XVI в. и ярко свидетелство за нов светоглед, признаващ човешкото многообразие. Книгата ни предлага удоволствието да научим повече за забележителната личност на Мишел дьо Монтен.

Книгата включва бележките на Монтен от пътуването му през Франция, Германия, Швейцария и Италия. Текстът е намерен почти два века след смъртта на автора, в замъка "Монтен" (Югозападна Франция) през 1770 г. и публикуван 4 години по-късно под заглавието „Пътепис на Мишел дьо Монтен из Италия през Швейцария и Германия“. Първата част от бележките е написана от анонимен секретар на писателя, но впоследствие писателят сам довършва произведението си.  Част от бележките Монтен пише на френски, а друга на италиански.

Каква е историята на пътуването? През 1580 г. Монтен е на 47 години и е завършил първите два тома на фундаменталното си съчинение „Опити“. Френският интелектуалец решава  да обърне внимание на здравето си, като се отдаде на пътешествие в съседни на родината си страни. Това е първи превод на български на всички бележки по въпросното пътуване. Монтен не е възнамерявал да публикува текста, което придава на документа още по-голяма стойност, защото среща читателите непосредствено с големия френски мислител. Бележките са водени като записки за лична употреба и имат частен, неофициален характер.

Ценителите на Монтен виждат в пътеписа ярко потвърждение на таланта на мислителя. Съчинението ни помага да разберем някои от основните идеи във философията на Монтен и да го видим като човек в естествена светлина. Бележките на Монтен се отнасят главно към три основни области: околния свят, паметниците от миналото и останките от него, и самонаблюдения по време на водолечението. Френският мислител застъпва идеите за културното и религиозно многообразие, като равнопоставя националното и общочовешкото. Изданието излиза в елитната библиотека „Тезаурус“. Преводът от френски, предговорът и обяснителните бележки са дело на проф. Стоян Атанасов,  автор на превода от италиански е Сава Славчев. Оформлението на корицата е на Румен Хараламбиев.

Сподели в: