Първолета Кръстева: Рисуването ми дава шанс да покажа красивото в живота ни

Рисуване, приказки, деца – как се случи всичко това във Вашия живот и
какво Ви носи?

Рисуването е моя живот. Приказките се раждат от реални истории,
преживени от мен или познати хора, споделили с мен лични истории.

Творбите ми – изящни и приложни са плод на моето усещане към
заобикалящата ме действителност.

Рисуването ми дават шанс да покажа красивото в живота ни, приказките –
противоположното.

Това е възможност моята публика да вземе поуки и си спести грешки от
здравословен, социален, финансов и всякакъв характер.

Мястото на изкуството в живота Ви?

Човек се ражда с определена мисия. Всеки трябва да открие своята. Моята
е обвързана с изкуството. Мястото му е вътре в мен, то е даденост –
човек се ражда с него, не го избира.

В този забързан живот днес как мотивирате хората около Вас да намират
време за изкуство?

Животът винаги е бил забързан. Като всяко поколение ние сами си слагаме
“по-” и “най-” пред думичките, определящи нашето време. Четете
внимателно историята и вникнете в написаното – и в Египет, и в Древна
Гърция, и в Средновековна Италия – в цялата история на човечеството –
ежедневието е описано като нашето, разликата е в развитието на
технологиите. Не можеш никога никого да мотивираш за каквото и да било.
Можеш да му покажеш истинското в заобикалящата те действителност и
акцентираш върху определени проблеми или природни красоти. Това са
тактики открити в древността от които са се възползвали великите
владетели. Великите творци и великите владетели поради тази причина
остават в световната история. Всяко поколение има своята ценностна
система, тя се гради бавно и продължително, обвързана с икономическата и
политическа структура.

Творецът сам избира доминантите – те са тези, които въздействат на
хората и ги мотивират да отделят от времето си за четене или съзерцаване
на дадена творба. Всеки човек трябва да намира време за срещи с
изкуството. Не е важно чие – важно е да изгради в себе си навик, както
този за прием на вода и храна. Човешкото тяло има и дух, не само материя
– този дух също има потребност от храна. Спре ли човек да приема вода и
храна тялото му се разболява – в най-тежка форма води до физическа
смърт. Спре ли да приема духовната си храна – душата му се разболява, в
най-тежка форма човек губи своята идентичност. Всичко материално е
временно на този свят, всичко духовно е вечно – това са природни закони,
които малко от нас съзнават.

Как преминава обичайно един Ваш ден?

Като миг.

Имате ли си любимо кафене?

Да няколко. Всички те са на централни места в градовете и селата в които
ходя, където сядат доста хора.

Пожеланието Ви за нашите читатели?

От сърце пожелавам да са здрави, да имат късмет в начинанията си, да
реализират мечтите си и да имат купища незабравими мигове с обичаните
хора.

Сподели в: