Първият куртоазен роман "Ерек и Енида" на български език

Основоположникът на рицарския роман Кретиен дьо Троа описва трудния, но възможен баланс между любовта, брака и рицарското приключение в „Ерек и Енида“ – първият куртоазен роман.

Създадена през 1170 г., творбата „Ерек и Енида“ е част от произведенията, писани през един относително кратък период в светската литература (1150-1250), когато моралните ценности преобладават над развлекателните и над чисто духовните. Тази куртоазна идеология утвърждава нов идеал за земно щастие, който поставя на заден план надеждите за спасение на душата в задгробния живот. Куртоазната етика се появява в литературата и дълго време не напуска нейните граници. Тя приема две художествени форми – лирическа и повествователна. Лирическата идва от поезията на трубадурите в областта Окситания (дн. Южна Франция) и на труверите от Северна Франция. Повествователната пък се утвърждава в пространни разкази, които по това време били наричани романи, основно защото са писани на романски диалект, а не на латински език. Скоро след това думата roman се разграничава от прилагателното, уточняващо езика на творбата, и освен като такова, тя започва да се употребява и като съществително, с което се назовава нов повествователен жанр. Куртоазната етика ражда и определен тип обноски и идеали във феодалния двор, а заедно с тях се появява и ново любовно изкуство, наречено от трубадурите fin’amor. То е изтънчено, възвишено чувство, което мъжът (обикновено от скромен произход) изпитва към омъжена дама с по-високо социално положение. Тъй като в подобни случаи множество прегради разделят кавалера от неговата любима, в стремежа си да ги преодолее, той достига до вътрешно извисяване. С появата си куртоазният роман разширява границите на fin’amor и любовното чувство започва постепенно да се насочва към по-конкретна връзка с дамата. Авторите на романи отделят повече внимание на съвместния живот на влюбените. Така се утвърждава и нов вид събитие – приключението.

Именно то стои в основата на романа „Ерек и Енида“ на Кретиен дьо Троа. Произведението е вълнуваща история за трудната, но възможна хармония между любовта, брака и рицарското приключение, които за пръв път биват обвързани в обща фабула. Интимните чувства и животът в обществото съжителстват по образцов начин в куртоазния роман на дьо Троа, чието влияние върху авторите на рицарски романи през следващите няколко века е изключително силно. Тази творба не само поставя началото на нов жанр в лицето на романа, но и очертава моралните измерения на рицарството.

„Ерек и Енида“ е четвърта книга от поредицата на издателство „Изток-Запад“ „Библиотека Романия“, която излиза под общата редакция на Стоян Атанасов. Предишните заглавия от нея са „Роман за Граала“ от Робер дьо Борон, „Куртоазни новели-Ле“ на Мари дьо Франс и „Тристан и Изолда“, в която са събрани някои от най-ранните писмени версии на едноименната легенда от втората половина на XII век, дело на различни автори.

Сподели в: