Първа премиера за 2018 в Сатиричния театър

Премиерата на „Прелестите на изневярата“ ще се състои на 9 януари

Режисьорът Йосиф Сърчаджиев предлага нов прочит на комедията на Валентин Красногоров „Прелестите на изневярата”.

Шест години след първата постановка на пиесата Йосиф Сърчаджиев отново работи в Сатиричния театър със същия постановъчен екип – сценографа Елена Делева и композитора Мартин Каров, но с частично променен актьорски състав.

В новата версия в миниатюрата „Да доживеем до вдругиден” участват Мирослава Върбанова и Явор Борисов, във втората едноактна пиеса „Прелестите на изневярата” – Екатерина Георгиева и Пламен Великов, Ана Вълчанова и Богдан Казанджиев си партнират в „Семейна сцена”, а в епизода „Женска орисия” – Йорданка Стефанова и Полин Лалова.

„Знаем, че темата за изневярата е третирана чрез всички жанрове в историята на драматургията – от древногръцките трагедии до съвременната сатирата и фарса. Тя категорично е застъпена и в Библията чрез една от десетте Божи заповеди: „Не прелюбодействай!”. Нашият автор, обаче, не си служи нито със законите на драмата или трагедията, нито с острието на сатирата, нито с подигравката и кикота на фарса. Не си служи в чист вид, но на много места е мацнал с четката и от драмата, и от сатирата, и от фарса. И въпреки това, той гледа на героите си с разбиране, обич и умиление, без да им спестява неудобните ситуации, конфузните състояния или жалките реакции. Общото заглавие, под което представяме четирите пиеси, мислено е поставено в кавички от автора. „Прелестите на изневярата” съвсем не са чак толкова прелестни. Стремежът на човека към разнообразие, любов, страст или щастие чрез изневяра е съпътствано от неудобства, терзания, страхове, подлост и лъжи и в крайна сметка остава непълноценен, недоизживян и някак недостоен. „Това е положението”, сякаш ни казва авторът. „Такива сме от Адам и Ева до нас самите. Не сме ангели, слаби сме, страстите са по-силни. Нека се погледнем чрез героите на пиесата и да се примирим със себе си.” – споделя Йосиф Сърчаджиев.

Валентин Красногоров е автор на 42 пиеси. Негови текстове са преведени на английски, немски, испански, чешки, полски, словенски, румънски, албански, хърватски, монголски, гръцки, естонски, украински, турски, иврит, якутски, аварски и др. Най-много са преведените пиеси на български – 11. Пиесите на Красногоров се играят в цял свят, като общият брой постановки надхвърля 830.

Първата премиера на „Прелестите на изневярата” е през 1982 в Ленинград. До момента комедията е поставена 97 пъти, включително в Канада, Израел, Австралия, Албания, Финландия, Германия, Румъния.

Валентин Красногоров е майстор на парадокса. Той умело създава интрига още от първата минута на действието и държи зрителя в напрежение до края на пиесата. Трудно може да се предвиди как ще завърши една или друга история – всички те са непредсказуеми. За да отдалечи зрителя от преждевременното „разгадаване“, за да приспи неговата бдителност, авторът често прибягва към елементите на детектива, комическата ситуация, въвежда в действието допълнително напрежение, така умело преплитайки ги в случващото се, че често се изненадваш – уж развръзката клонеше към щастлив край, а неочаквано всичко завърши с крах. И обратното – от пепелищата изникват красиви цветя. И което е най-странното – колкото по-невероятни са ситуациите, толкова по-близки се оказват те до живота, до нашата действителност.

Сподели в: