Публични консултации в европейската кампания за природозащитното законодателство

В кампанията участват 90 организации от 28 страни. Основните закони за опазване на природата в ЕС са заплашени от отслабване, сега е моментът да дадете своя глас за природата.

Днес над 90 природозащитни организации от цяла Европа започват съвместна онлайн кампания, за да спасят европейската природа от плановете на председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер за дерегулация в областта на опазването на околната среда.

Интернет акцията „Природата в опасност!“: www.naturealert.eu позволява на гражданите във всички държави-членки на ЕС да участват в европейска публична консултация, чрез която да дадат глас за запазването на законите защитаващи природата. Инициативата се организира от международните мрежи от организации BirdLife (в България – БДЗП), WWF, Приятели на Земята и ЕЕВ (European Environmental Bureau).

Кампанията цели да запази и да наложи по-доброто изпълнение на европейските закони и чрез обединените усилия на всички тези организации да заяви на Европейската комисия, че гражданите искат законите за опазване на природата в Европа да бъдат запазени и изпълнявани по-стриктно. 

Двата основни закона в Европа – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, са известни като едни от най-силните закони в света, които гарантират опазването на животните, растенията и техните местообитания. Благодарение на тях в момента Европа има една от най-големите мрежи от защитени зони  – Натура 2000, покриваща близо 1/5 от сухоземната територия на Европа и 4% от моретата.

Европейската комисия взе решение да проведе задълбочена оценка на двете Директиви, за да прецени дали те са ефективни. Това се случва в контекста на видимо негативното отношение на Президента Юнкер, което се илюстрира от неговата реторика, която подкрепя едностранчиво гледната точка на някои индустрии и бизнеси.

Интернет акцията на природозащитните организации дава възможност на гражданите да вземат участие в публичните консултации (обществено допитване) до 24 юли 2015 г. Всеки може да се включи като попълни краткия акцентите от въпросника на Комисията на на страниците на БДЗП: http://bspb.org/bg/naturealert.html и на WWF: http://www.wwf.bg/get_involved/nature_alert/.
„Имаме редица доказателства, че тези закони работят, тогава, когато се прилагат“, коментира Стойчо Стойчев, директор природозащита в БДЗП. „Ако не съществуваха Директивите за птиците и местообитанията и мрежата от защитени зони  Натура 2000, днес Карадере, Иракли и Шабленските езера щяха да са бетонирани като „Слънчев бряг“, а Бургаските езера щяха да са заобиколни от вятърни генератори“, допълни той.

„Вече повече от 30 години се борим за това Европа да има ясни закони по отношение на опазването на околната среда  това, с което разполагаме днес, представлява най-високия световен стандарт в тази област“, коментира Тони Лонг, директор „Европейски политики“ във WWF. „Няма да стоим със скръстени ръце и да оставим цялото това наследство да бъде загубено. Никой няма да има полза, ако върнем часовника назад – нито самата природа, нито ние хората, които разчитаме на природата за нашето препитание и оцеляване. Затова започваме обществен апел, за да опазим природата жива“, допълва Лонг.

България се нарежда на второ място по обхват на Натура 2000 в ЕС, припомня Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България. Приносът и отговорността ни за развитието този наднационален инструмент за природозащита могат да бъдат значителни. Сегашното допитване  на Комисията ни дава за първи път реална възможност да участваме свободно, като европейски граждани, в определянето на европейските природозащитни политики и законодателство, и в изграждането и качественото управление на мрежата от защитени територии в Европа, посочва Кавръкова.

Директивите и опазената благодарение на тях природа, могат да носят големи обществени и икономически ползи – и като публични природни блага: чист въздух, вода, почви, които ни дават качествена храна, дървесина, билки и много други, а също и като преки икономически ползи чрез устойчиво използване на природните ресурси за развитие на природосъобразен бизнес. Според данни от скорошни проучвания, икономическите ползи, които се генерират само от мрежата Натура 2000 възлизат на между 200 и 300 милиарда евро годишно.

„Всички ние имаме право на запазена природа и разпродаването й на дребно чрез премахването на ключовите природозащитни закони, ще бъде бедствие за гражданите на Европа и за самата природа. Затова мобилизираме хората на целия континент и искаме гласът ни да бъде чут. Нашата природа не е за разграбване и очакваме политиците да я защитават за нас и за бъдещите поколения“, коментира Магда Стозкиевич, директор на Приятели на Земята.

Допълнителна информация:
В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

Сподели в: