Проф. Розалия Ликова представи последната си книга "Мимезис и антимимезис. В началото на новия век"

Вчера в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" бе представена новата книга на проф. Розалия Ликова "Мимезис и антимимезис. В началото на новия век“ – научен труд от висока класа в областта на литературната критика, издадена от ИК "Жанет 45".

Това изследване прави обобщаващ преглед на същността на художествения процес и историческите превъплъщения на миметичния и антимиметичния модел на творчество в световен мащаб и в частност в произведенията на някои съвременни български автори – Пламен Дойнов, Георги Господинов, Екатерина Йосифова, Рада Панчовска, Силвия Чолева, Николай Грозински, Милена Фучеджиева, Керана Ангелова, Теодора Димова, Палми Ранчев, Мария Станкова, Ангел Игов и Владимир Зарев.

Розалия Ликова е дълги години професор по съвременна българска литература в СУ "Св. Климент Охридски", както и гост-преподавател в университети в Москва, Солун, Минск. Автор е на много книги в областта на литературната критика, стотици публикации в български и международни периодични издания, на предговори към книги с художествена литература, съставител на редица сборници и антологии.

Ето какво сподели пред гостите проф. Розалия Ликова: "Българската литература е част от европейския литературен процес, където има непрекъснато динамика, движение, развитие. Колко тъжно би било, ако останехме на първоначалното си литературно мислене.
Обичам литературта и затова нищо в живота не може да ме сломи. Не правя разлика между живот и литература. И докато има българска литература и литература изобщо, ще продължавам да се чувствам жива, несломима...".

"Много неща съм научил и попил от проф. Розалия Ликова. Наличието на тази книга доказва, че има литературни критици у нас. Проф. Розалия Ликова не спира да следи днешния литературен процес в България, особено на младите автори. Критикът е водач, който води читателя сред тези дебри, които се наричат литература", каза Митко Новков.

Според проф. Божидар Кунчев "Розалия Ликова е един от последните мохикани в нашата култура. Тя идва от едно друго вътрешно духовно време. Доказателство за това са нейните текстове. Тя беше първата, която писа за Атанас Далчев. Розалия Ликова има една развита сила на вкуса, знае накъде да насочи своето внимание…".

Сподели в: