Проучване на обект Тримамиум 2006/2007 г.

Излязха резултатите от проучване на обект “Тримамиум” 2006/2007 г.

1. Най-ранните находки в проучваната площ са от втората половина на ІІІ век – три ями, съдържащи голямо количество строителна керамика. От печатите върху откритите керемиди научаваме за пребиваването на две кохорти в крепоста – І ва Панонска и І Bracaraugustanorum.
 
2. В  началото на ІV век e изградена голяма обществена сграда, разрушена в края на века. След това, върху нейните основи е надзидана сграда, функционирала в периода V-VIвек.

3. Последни следи от обитаване са от периода на Първото и Второто Българско царство (Х-ХІV век)

Сподели в: