Проучване на обект Сексагинта Приста 2005/2007 г.

Резултати от проучване на обект “Сексагинта Приста” 2005/2007 г.

1. Най-ранна структура в рамките на проучваната територия е тракийско ямно светилище, функционирало в периода от І в.пр.н.е. до втората половина на І в. от н.е. Сателитното тракийско селище е разположено на около 1 км. източно от ямния комплекс и съществува в периода ІІІ в. пр.н.е. – І в.н.е.

 2. В края на ІІ в.н.е върху централната яма от тракийското светилище е изграден храм на Аполон, функционирал до края на ІІІ в. Ранноримският военен лагер и цивилно селище не са разположени в проучваната площ. Приемствеността на свещенна територия от късния елинизъм (ямно светилище) и римския период (храм на Аполон) засега е уникална за България.

 3. В началото на ІV век, върху руините на храма на Аполон е изградена Принципията на късноантичния президий Сексагинта Приста – съществувала като такава до края на ІV век. В края на VІ в., под натиска на варварите крепостта е изоставена. По късните пластове са унищожени от насипи от ХІХ и ХХ век.

4. През Х-ХІ век на проучваната площ е разположено неукрепено селище, най-вероятно населено от печенеги – федерати на Византийската империя.

5. Засега хипотетично може да се предположи разполагането на хълма на некропол в периода ХІІІ-ХV век. Средновековната крепост Русе е разположена на самия бряг на Дунав, западно от хълма.

6.  През втората половина на ХІХ век на хълма са разположени няколко османски къщи и укреплението Кърк Джами.

7. Обекта многократно е нарушаван от вкопавания и в ново време, без да е предприето археологическо проучване.

Сподели в: