Пролетни билети с намаление в Народния театър "Иван Вазов"

От 8 март до 8 април НТ "Иван Вазов" предлага големи намаления на билетите за спектаклите на Голяма сцена. С изключение на спектакъла „Каквато ти ме искаш", билетите ще бъдат на цена от 10 лв.

Цената важи единствено при купуване на билети от билетните каси на Народния театър.

– За ученици, студенти и пенсионери – билети по 8 лв.

– За организации на хора с увреждания и съюзи (организации) на инвалидите и граждани в неравностойно положение, депозирали писма в деловодството на театъра – билети по 6 лв.

Сподели в: