Проект Глобални библиотеки

Фондацията Бил и Мелинда Гейтс избра Министерството на културата за осъществяване на най-големия си проект за над 1000 български библиотеки.

Проектът се нарича Глобални библиотеки и ще осигури обществен достъп до информация чрез интернет в над 1 000 български библиотеки, като се отчетат потребностите на гражданите и в най-малките и отдалечени населени места.

Той включва две фази – етап на планиране, който вече приключи, и етап на реализация, който обхваща период от 3 до 5 години. На 11 септември 2007 г. за среща с министъра на културата проф. Стефан Данаилов в България пристигат представители на консултантската фирма “Kissinger McLarty Associates”, работеща по проекта на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”.

Проектът “Глобални библиотеки” има за цел да стимулира сериозно развитието на обществените библиотеки в България и превръщането им в основни центрове за информация, като осигури широк достъп на гражданите до информационните и комуникационни технологии.

Първите контакти на Министерството на културата и Фондацията “Бил и Мелинда Гейтс” по проекта са от месец май 2006 г. Партньорски организации в “Глобални библиотеки” са Националното сдружение на общините в България, Съюзът на библиотечните и информационни работници, Държавната агенция за информационни технологии и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Сподели в: