Проектът UnderGara получи разрешение за арт център

Ще се превърне ли „входната врата“ на София в „Арт център“ 126 години след откриването на Централна гара и 40 години след построяването на новата?

Проектът UnderGara получи най-после дългоочакваното решение на Столична община за създаване на обособен арт център в Ротондата пред Централна гара. Мащабната идея започна преди година, когато „входната врата“ на София навърши 125 г. от откриването си. Близо година амбициозният екип от млади хора убеждаваше общината да вземе това важно за нас, столичани, решение. То стана факт на 24 юли, когато Столичният общински съвет даде зелена светлина на проекта за създаване на „Арт център“ в подлез „Ротондата“.  От 20 август до средата на септември работна група ще обсъжда детайлите около ремонта, наема на търговските помещения и др., за да се превърне това място по подобие на големите европейски столици в истинска „входна врата“ на столицата. И не само това.

Амбицията на Ънъргара е този Ъндърграунд съвместно със Столична община да стане атрактивен център за изкуство, култура, музика. До 30 септември кметът на Столична община Йорданка Фандъкова трябва за внесе доклад в Столичния общински съвет с конкретни предложения, как ще бъде реализиран „Арт центъра“ (виж приложението отдолу).

Всички гари по света си приличат по тръгващите и пристигащите влакове, по суетнята и потоците хора, движещи се само в две посоки. Първото впечатление на пристигащите е и първият досег със столицата – с нейната култура, традиции, гостоприемственост, уют. Сегашният вид на Централна гара с мазни банички, китайски джапанки, еротично бельо, порно списания и бинго зала, може да обърка всеки чужденец, че влакът „Ориент експрес“ е прекосил по-бързо европейския континет. Така не е било преди 126 г., когато на 1 август 1888 г. се открива новата „входна врата“ на София. Така не е било и преди 40 г., когато на 6 септември 1974 г. отваря врати новопостроената Централна гара. Защо днес е така? Въпрос с повишена трудност! Младият екип на UnderGara не се примирява с ъндърграунда и тръгва с амбициозен проект. Вече си представяме как на това място ще има постоянна сцена за изкуства, изложбени пространства, място за семинари, книжарница, библиотека, галерии, магазини за цветя и биопродукти, занаятчийски ателиета, ресторанти, уютни кафенета. И дори пет безплатни обществени тоалетни… 

Проектът на UnderGara е одобрен и заедно със Столична община започва конкретната работа. А това е работната група да направи анализ на обекта, от който зависи финансирането. Общината вероятно ще участва в ремонт на собствеността, за да може обектите да бъдат предадени в нормален вид на бъдещите наематели на магазините. Очаква се наемите да имат гратисен период или да са на символични цени. След финалното решение в края на септември ще бъде сключен договор с организаторите на проекта UnderGara. Те от своя страна ще търсят инвестиционно финансиране за изграждане например на сцена, ще запълват обектите с различни творчески индустрии, ще търсят архитекти и дизайнери за облагородяване на пространството, ще организират събития, ще популяризират мястото сред арт средите. Всъщност, сдружението UnderGara вече натрупа опит, защото от м.г., когато се навършиха 125 г. от откриването на „входната врата“ на София, те влязоха през нея с младежката си дързост, изчистиха, измиха и започнаха да правят концерти, пърформънси, изложби. Стискаме палци проектът за се случи и ъндърграундът на София да се превърне наистина в „Арт център“.

Приложения:
Приложение 1.
РЕШЕНИЕ №539
на Столичния общински съвет от 24.07.2014 година
За обособяване на Предгаров площад – Ротонда, в зона „Арт център” като част от кампанията София – Европейска столица на културата 2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за обособяване на търговските обекти с обща площ около 6500 кв.м., частна общинска собственост, находящи се в Предгаров площад – Ротонда, в зона „Арт център”.
2. Възлага на кмета на Столична община да организира и проведе преговори с неправителствени организации за създаване на „Арт център” в подлез „Ротондата”.
3. Възлага на кмета на Столична община в срок до 30 септември 2014 година да внесе доклад до Столичен общински съвет с конкретно предложение за начина на предоставяне на обектите по т.1, с цел реализиране на „Арт център”.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.07.2014 г., Протокол № 66, точка 90 от дневния ред, по доклад № СО-9300-288/22.07.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет:  (п)
Елен Герджиков
Приложение 2.
UnderGara Проектът – заповядайте!
July 12, 2013 at 9:40am

Проектът
Целта на Undergara е да превърне подлеза пред Централна ЖП гара в София в безопасно, чисто, удобно, оживено и привлекателно място. Искаме да създадем там творчески център (UnderGara Creative Hub) като използваме социално-кооперативен модел на участие на всички креативни индустрии в управлението на мястото. Смятаме, че UnderGara e идеалното място за създаване на силна творческа общност, която да осигури развитието на квартала, на намиращия се наблизо бизнес и да увеличи привлекателността на града като цяло.

Кои сме ние
Ние сме хора с доказан опит в неправителствения сектор, с успешни проекти в сферата на културата, управлението на публични пространства. Ние сме и ентусиасти, несъгласни с подобно похабяване на публично пространство, пари и възможности. И търсим себеподобни, защото този проект изисква голям ресурс и подкрепа.
Срещнахме се на международен семинар за културен активизъм, организиран от Водна кула Арт фест през юни 2013 г.

Какво смятаме да направим
Избрахме да създадем сдружение в обществена полза, с което да стопанисваме това пространство и да го превърнем в международна артсцена.

Площадът е собственост на Столична община. Има няколко магазина, които са частна собственост. В момента се стопанисва от ОП „Софийски имоти”. Няма заявен интерс към мястото от други инвеститори, нито планове от страна на общината. До септември 2013 ще проведем срещи с отговорни лица в Столична община, БДЖ и НКЖИ, на които ще представим проекта и ще търсим договаряне на публично-частно партньорство, чрез което пространството да ни бъде отдадено за управление.
В момента мястото има 130 магазина. Смятаме, че те са твърде много и че заграждат пространството по такъв начин, че ограничават видимостта и безпрепятствения достъп до всички точки на подземната ротонда. В периода август-септември 2013 ще организираме 3-дневен семинар за студенти по архитектура и урбанистика и действащи архитекти, както и други доброволци, които да създадат нова архитектурна концепция. Целта ще бъде максимално да се използват създадените пространства.
До началото на октомври 2013 ще провеждаме акции за привличане на вниманието към мястото и ангажиране с неговата трансформация – ще организираме Guerilla концерти, 48 часа излъчване на записана класическа музика, акции и работа на социални партньори с местните жители, прес конференции, флаш моб за почистване, озеленяване и безплатна библиотека.
През юли, август и септември ще комуникираме с филиал „Сердика“ на Регионална дирекция по социално подпомагане – София, за да проверим дали имат налична база данни за бездомните и скитащите в района на Централна гара. Ще търсим тяхното партньорство за изготвяне на карти за всеки бездомник. Ще потърсим сътрудничеството на БЧК, КАРИТАС и други социални организации за осъществяване на личен контакт с бездомните лица. Ще съставим план за действие за постоянното приютяване на хората в приют, където да бъдат поети грижите за тях, и ще работим върху интегрирането на известна група от тях като част от UnderGara.
След договаряне с държавните инстуции и привличане на партньори ще изчистим мястото, ще го преустроим спрямо новата архитектурна концепция, ще организираме охраната му. Ще създадем следните общи пространства:
•   Постоянна сцена за изкуства (единствена за момента в София)
•   Място за семинари с капацитет над 150 човека
•   Изложбени пространства за поне 2 самостоятелни изложби, които могат да се използват и за демонстрации на техники и занаяти, както и постоянна изложба на историческата памет на гарата
•    5 безплатни обществени тоалетни.
Ще поканим представители на творческия бизнес в здравословен микс, които да заемат съществуващите пространства и допринесат за развитието на мястото като цяло:
– книжарница, библиотека (може да бъде част от книжарницата или от кафене)
– галерии
– магазини за цветя
– ресторанти, кафенета
– занаятчийници и магазини за ръчно изработени предмети
– модни магазини и ателиета
– био и органични магазини за храни и козметика
– място за разпечатване и печатане
– офиси на творчески компании

Защо да се присъедините към UnderGara
Изследването, което проведохме вътре в града, показа, че мястото има потенциал да доведе публика специално заради събития, които се организират там. Предвид отличната транспортна осигуреност на локацията, серия от музикални събития и изложби могат да „напълнят” пространството с различна от пътуващата публика. Пътуващата публика и хората „в изчакване” също са изключително важна публика за нас.

UnderGara предлага възможност да обединим идеите и опита, които всеки от нас има в своята професионална сфера, и да ги вложим в създаването на нов устойчив и креативен модел за управление на публично пространство. Да направим заедно място на входа на София, където всеки да се чувства добре дошъл и да може да оползотвори добре своето време.

Прочетете още:
Фестивалът за съвременно изкуство НЕ Фест 2 търси необичайно спонсорство
Ива Съйкова: Аз съм общ работник на културната нива – от Беглика до сдружение "Артерия"

Сподели в: