Продължава конкурсът на Театър ,,София" за съвременна българска пиеса

Театър ,,София" с подкрепата на банка ,,ДСК" обявява трети явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса.

Условия на конкурса:

Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.
Пиесите следва да бъдат изпратени в 2 (два) разпечатани екземпляра до 31.10 на адрес: София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А Театър „София”до литературно бюро и едновременно на електронна поща kosturkova@sofiatheatre.eu /в PDF формат/

Обръщаме внимание, че условието е да изпращате пиесите по двата начина, а не по избор.

Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Наградената пиеса получава 4000  лв. и реализация на сцената на Театър „София”.
           
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец януари 2015 година на пресконференция в Театър „София“ и след това ще бъдат публикувани на сайта на Театъра.

Прочетете още:

Фотография от пиесата "Покана за вечеря" от Оля Стоянова

Сподели в: