Програма на форум за чиста храна Terra Madre

Форумът Terra Madre България ще се проведе за първи път в София на 23-25 октомври 2015 г. Това е платформа на изследователите, които работят за проучването, опазването и устойчивото използване на генетични ресурси и свързаните с тях традиционни знания; местните общности, дребните земеделски стопани и производители на храни, които пазят знанието за устойчиво производство на храни; учителите, предаващи знания на следващите поколения; готвачите, които ценят българските кулинарни традиции и ги включват в свои модерни импровизации; потребителите, които чрез своя избор на устойчиво произведена храната се превръщат в нейни съпроизводители; журналистите, които разпространяват знания сред българската общественост.

Основните акценти в идеята:

Храната трябва да бъде:
вкусна. Вкусът и ароматът й да е разпознаваем за образованите, добре обучени сетива, да е плод на уменията и избора на производителя за съставките и начина на производство, които по никакъв начин не трябва да променят своята естественост.

чиста. Околната среда трябва да бъде зачитана и да се вземат под сериозно внимание устойчиви практики на земеделие, животновъдство, преработка, търговия и потребление. Всеки етап по веригата на производството на храна, включително нейното консумиране, трябва да защитават екосистемите и биологичното разнообразие, опазването на здравето на потребителите и производителите.

честна. Социална справедливост трябва да се постига чрез създаването на условия на труд, съобразени с човешките права и в същото време, гарантиращи справедливо възнаграждение. Това да става чрез следване на балансирани глобални икономики, чрез съпричастност и солидарност; чрез зачитане на културните различия и традиции.

Програма на форума

23 октомври, 10:00 – 17:00 – Научна конференция "Растителното разнообразие в полза на обществото"
Аула "Богданов", Биологически факултет
Бул. Драган Цанков № 8

18:00 – 20:00 – представяне на книгата "Вкусно, чисто, честно", издателство "Жанет 45"
Аула на СУ "Св. Климент Охридски"
Бул. Цар Освободител № 15

24-25 октомври, 10:00 – 18:00 Пазар "Плодовете на земята"
Музейко, ул. Проф. Боян Каменов № 3

Terra Madre България се организира в рамките на проект ESSEDRA (Екологосъобразно социално-икономическото развитие на селските райони), координиран от Slow Food International.

Сподели в: