Програма на театър Сфумато“ за декември 2007 г.“

Програма на театър "Сфумато" (ул. "Димитър Греков" 2) за декември 2007 г.:

Основна програма

01.12 /събота/, 19.00 часа
програма “Към Дамаск” – August Strindberg
Мъртвешки  танц
адаптация и постановка Маргарита Младенова

03.12 /понеделник/, 19.00 часа
програма “Към Дамаск” – August Strindberg
Жюли, Жан и Кристин” /“Fr?ken Julie”/
адаптация и постановка Маргарита Младенова

07.12 /петък/, 19.00 часа
програма “Изход” – “Станция Астапово
авторски спектакъл на Иван Добчев
за бягството и смъртта на Л.Н.Толстой

08.12 /събота/, 19.00 часа
програма “Изход” – “Станция Елабуга
авторски спектакъл на Маргарита Младенова
посветен на поетесата Марина Цветаева

10.12 /понеделник/, 19.00 часа
програма “Към Дамаск” – “Стриндберг в Дамаск
от Георги Тенев и Иван Добчев
режисьор Иван Добчев

13.12 /четвъртък/, 19.00 часа
програма “Към Дамаск” – August Strindberg
Мъртвешки  танц
адаптация и постановка Маргарита Младенова

17.12 /понеделник/, 19.00 часа
програма “Към Дамаск” – “Стриндберг в Дамаск
от Георги Тенев и Иван Добчев
режисьор Иван Добчев

19.12 /сряда/, 19.00 часа
програма “Към Дамаск” – August Strindberg
Жюли, Жан и Кристин” /“Fr?ken Julie”/
адаптация и постановка Маргарита Младенова

Съвместни проекти

12.12 /сряда/, 19.00 часа
MEDEAEDEM
авторски спектакъл на Диана Добрева

18.12 /вторник/, 19.00 часа
Стари времена” от Харолд Пинтър
режисьор Мартин Вангелов

Гостуващи представления

04.12 /вторник/, 19.00 часа
Балетна музика за синт-пиано и двама влюбени”,
мултимедиен пърформанс на Симо Лазаров
НБУ театър на “Голия охлюв”

11.12 /вторник/, 18.00 часа – камерна зала
Два ангела обядват
авторски спектакъл на Десислава Кръстева и Зорница Цветанова
консултант – супервайзор Снежина Петрова

11.12 /вторник/, 19.30 часа
Игра на слу(ч)ки”, плейбек – театър, социодрама, импровизация
водещ Антоанета Петрова
НБУ театър на “Голия охлюв”

20.12 / четвъртък/, 19.00 часа
Туберкулоза
авторски моноспектакъл на Цветелина Стоянова ЦВЪ

21.12 /петък/, 19.00 часа
Градината”, по “Три сестри” от А.П. Чехов
режисьор Десислава Шпатова
НБУ театър на “Голия охлюв”

Сподели в: