Програма на научната конференция "Носачи на вятър – естетика и философия на хайку поезията"

На 31 май в СУ "Св. Климент Охридски", зала 1, южно крило, ще се състои годишната научна конференция на България хайку съюз. Темата тази година е „Носачи на вятър – Естетика и философия на хайку поезията”

Официално откриване
„Щастието да обичаш хайку поезията” – приветствено слово към участниците от гл ас. д-р Петър Пламенов, ФФ, Катедра Логика, Етика, Естетика, СУ „Св. Климент Охридски”

9.30 – 9.40 ч.
ПЪРВИ МОДУЛ
Поетика и философия на хайку поезията

1.„Типологическото родство на поетичния жанр вака с коаните в дзенбудистката философия” гл.ас. д-р Десислава Дамянова, катедра ИФ, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски"
Докладът анализира както формалното, така и съдържателното сходство между поджанровете на вака – танка, тьока, ренга, хайку, от една страна, и коаните, от друга, което се базира на будистките основи на старояпонската естетика. Това е един специфичен светоглед, синтезиращ представите за ефимерната красота на преходността, на недоизречената фраза и подстъпите към битийната пълнота, които се откриват във внезапното просветление (озарението на мига).

09.40 – 10.00 ч.
2. „Видово-жанрова типология на литературния феномен хайку в контекста на философията, естетиката и поетиката”, Христо Ке Пелла (доц. Д-р Христо Паунов, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски"), БХС
10.00 – 10.20 ч.

3. „Мекотата на погледа или смаляването на безграничното. Към една хайку технология.”, гл. ас. д-р Петър Пламенов, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски", БХС, София
Японската естетика не познава понятието грозно, въпреки това се приема, че едно несполучливо стихотворение може да наруши самия космически ред. Как обаче дисциплината на краткословието парадоксално е надмогната от погледа към универсума, защо тогава хайку-погледът е способен да отскочи от малкото и дребното към безпределното. Защо умилението и състраданието са красота (би) и за космическата необятност, защо печалното очаровение (моно но аваре) започва като страх, възхита, потрес и завършва с кротостта на благото изпълнено с безкрайно разбиране съчувствие?!
10.20 – 10.40 ч.

Кафе пауза 10.40-11.00 ч.

ВТОРИ МОДУЛ
Хайку и Дзен
4. „За влиянието на Шинто и Дзен върху хайку.” Людмила Кирилова (докторант по Японска литература и култура към СУ „Св. Климент Охридски“)
Анализът се насочва към една нестандартна посока на разсъждение. Търсенията са в отговор на развиващия се в наши дни значителен интерес към откриването на смисъла на нещата. Предлага се път за намиране на предполагаем логически, духовен и приспособен смисъл, вложен в хайку поезията. Конкретният анализ дава представа за японското общество, което е превърнало вярата в духовния си път в начин на живот. Открива се поглед към преплитането на старите японски вярвания (Шинто) и привнесения от Китай будизъм в неговата дзен форма. Анализът е свързан с дзен естетиката, съдържаща се и в хайку поезията, която търси красотата в неподправеността на природата. За нея нещата се изобразяват такива и така, каквито и както са. Разглежда се пълната със символизъм хайку поезия, притежаваща голяма сила и предизвикваща широк диапазон от възприятия.

11.00 – 11.20 ч.
5. „Хайку и медитация – разтваряне на Аз-а в целостта”, ст. преп. Минко Танев – Секция по бълг. ез./ ДЕСО, МУ– Пловдив и Стоянка Боянова – член на СБП и БХС, Пловдив
Идеята за единството – всичко във Вселената е взаимосвързано и всяка малка промяна в нас, води до промяна във всичко наоколо. Вътрешният усет на твореца, без да се влияе от предварителни представи, оценки, нагласи, го кара да действа както чувства, без да мисли и анализира, за да представи най-доброто от себе си. Търсене на вечното в света на преходното, на неизменното в променящия се свят.

11.20 – 11.40 ч.
6. „Свещеното хайку. Християнски поглед” Константин Димитров, БХС, София
Как хайку поезията допуска в себе си не само будистки, но и християнски мотиви, дали това се дължи на религиозните рудименти в жанра или на неговата универсалност. Възможна ли е хайку поезия без свещен нюанс или истинската дълбочина на хайку стиха си остава прозрението и мистичното преживяване.

11.40 – 12. 00 ч.
7. „Японската калиграфия”, д-р София Филипова, БХС, София
За стиловете и видовете на японската калиграфия, за китайското влияние и значението на калиграфията при създаването на суми-е и хайга произведения.

12.00 – 12.20 ч.
8. "Моето многоточие, твоето – толкова са различни” – видео презентация на калиграфия на хайку, фото хайку и хайга от съвременни български автори. Зорница Харизанова, БХС, София

12.20 – 12.40 ч.
Свободна дискусия:
12.40 – 13.00ч.

Обяд
13.00-14.00 за членовете на БХС и за специалните гости в ресторанта на СУ

ТРЕТИ МОДУЛ
Хайку и останалите изкуства
9. „Шекспир във формата на хайку?! От невъзможното към възможното”, доц. д-р. Елизавета Боева, НБУ, София
Може ли една трагедия да се побере в хайку и ако да, какво се получава – хайку или пиеса?! Кощунство ли е Шекспир – емблемата на западното мислене, да се преведе във формата на минималистичния аскетичен хайку стих? И ако литературата е безкраен разказ и игра какво можем да правим с него?

14.00 – 14-20 ч.
10. „Българското въображение и хайку поезията.” Димитър Стефанов БХС, София

14.20 – 14.40 ч.
11. „Фото-хайга (Шахай). Как да стигнем до читателите?” Мая Любенова, хайку група "Шошин", Пловдив
Какво е хайга, фото-хайку и фото-хайга, защо и как стигнах до идеята да представя хайга творчеството си във вид на видео клипове, как избирам музиката, какъв софтуер използвам и къде публикувам видео-клиповете.
Демонстрация на видео-хайга клипове: Рисунки с лед и светлина – 3.50 мин. ЛЕДоПис – 6.56 мин. Уаби, саби и други носталгии – 4.16 мин.

14.40 – 15.00 ч.
Кафе пауза 15.00 – 15-20 ч.

ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ
Хакйу между традицията и обновата
12. „Феноменът хайку и неговите български перспективи. (личен поглед)”, проф. д. изк. Цонка Великова, БМА, БХС, София

15.20 – 15.40 ч.
13. "Поетиката на японската сакура", Зорница Харизанова, БХС, София
Любопитни подробности и непознати факти, свързани със съзерцанието на цъфналите вишни, символиката на сакурата и нейната история и специфичното й опоетизиране в хайку.

15.40 – 16.00 ч.
14. „Хайку между творчеството и догматизма ”, Александра Ивойлова, БХС, София

16.00 – 16.20 ч.
15. „Миг и вечност” Светла Пачева-Карабова, БХС, Благоевград
Миг или вечност, противопоставяне или допълване предлага и предполага хайку стихотворението.

16.20 – 16.40 ч.
16. Обявяване на резултатите от анонимния конкурс на свободна тема за хайку и сенрю под надслов „Носачи на вятър” на БХС с жури: Весислава Савова, Александра Ивойлова и д-р Петър Пламенов

16.40-17.00 ч.
17. Заключителна дискусия

17.00 – 17.30 ч.
18. Закриване на конференцията

Съпътстващо събитие „Носене на лекотата” хайга изложба от автори на БХС в СУ „Св. Климент Охридски”, Аула Магна, Мраморно фоайе, 31.05. – 3. 06. 2016

Участват: Александър Телалим – хайку калиграфия, Александра Ивойлова – рисувана хайга, Даниела Симеоновска – фото-хайга, Детелина Тихолова – сумие и рисувана хайга, Диляна Георгиева – рисувано кимоно-оригами, Зорница Харизанова – фото хайга и Петър Пламенов – папиемаше и колажна хайга.

• Терминът хайга от яп. ез. в буквален превод означава «хайку рисунка». Лексемата се състои от два елемента «хай» – от хайку и «га» – картина. Под хайга е прието да се разбира живопис, рисунка, фотография, колаж, изображение по мотив от хайку стихотворение, изображение придружено от хайку стих.

Сподели в: