Програмата на Държавен куклен театър за месец октомври

Държавен куклен театър – Варна

П Р О Г Р А М А

м. ОКТОМВРИ 2018 год.

06. 10. 11.00 ч. – ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЛУКЧО

07. 10. 11.00 ч. – МАЛКИ ВЪЛШЕБНИЦИ

13. 10. 11.00 ч. – ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА

14. 10. 11.00 ч. – ЦВЕТНАТА ПОЛЯНКА

20. 10. 11.00 ч. – ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

21. 10. 11.00 ч. – СИВОДРЕШКО И БЪРЗОБЕЖКО

27. 10. 11.00 ч. – ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЛУКЧО

28. 10. 11.00 ч. – ПОД ГЪБКАТА

Сподели в: