Прогнози за бъдещето на световната икономика

Един от най-добрите руски икономисти ‒ Олег Григориев, разработва нова структура на икономическата теория в книгата си „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ (ИК „Изток-Запад“). Авторът анализира механизмите на глобалната икономическа система и решаващата роля на разделението на труда.

Олег Григориев откроява два типа държави ‒ такива, които са имали щастието да се развият икономически благодарение на съчетание от исторически условия, и други, които са обречени да са догонващи. При догонващите страни икономистът вижда два основни модела на развитие – монокултурен и инвестиционен.

Руският икономист задава въпроса има ли смисъл от т.нар. икономическо развитие, ако в основата му лежи бедността на мнозинството от населението, и не е ли време да се замислим за възможността за друг социално-икономически модел на световно устройство. В състояние ли сме да вземем под контрол глобалните процеси или ще ни се наложи да се примирим с бавния упадък, заплашващ във всеки момент да се разрази в икономическа катастрофа? Авторът несамо търси отговорите на тези питания, но и представя в книгата разбирането си за реалните механизми на икономическото развитие, което може да послужи за основа за изработване на новите решения.

Олег Григориев е завършил Икономическия факултет на Московския държавен университет, бил е сътрудник в Централния икономико-математически институт при Академията на науките на СССР. Работил е във Върховния съвет, в Държавната дума, в Икономическото управление при президента на Руската федерация, той е държавен съветник първи клас. От 2012 г. е учредител и научен ръководител на Научноизследователския център „Неокономика“.

„Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ е интересна за преподаватели, анализатори и специалисти, както и за по-широк кръг от читатели, интересуващи се от състоянието и актуалните процеси в световната икономика. Преводът от руски е дело на Митко Хитов, автор на оформлението на корицата е Андрей Козарев.

Сподели в: