Причините, поради които театърът е важен и през 21 век

С бурното развитие на модерните технологии е трудно да се намери значението на класическите изкуства в съвременното общество. Други форми на забавление бавно, но сигурно изпреварват сценичните изкуства като театъра. Движещите се картини, телевизията и интернет вероятно при всички случаи се радват на по-голяма аудитория, но значението на тетъра все още е безспорно дори и през 21-ви век.

Той ни образова

Още от самото си начало театърът играе значителна образователна роля в обществото. Древните пиеси дискутират и изобличават лошия морал заедно със строги политически теми. Средновековните театрални композиции изобразяват широк спектър от съвременни събития за времето си и те са били основната форма на забавление от векове поред.

Модерният театър не е загубил целта си и обучава масите от хората по света чрез повечето от своите комедии и драми. Да ходите на театър днес може да отвори вашата гледна точка по социални въпроси, психологически проблеми и културни несъответствия.

Насърчава творчеството и иновациите

Театърът е храм за артисти от различни занаяти. Освен очевидното присъствие на актьори, актриси и режисьори, широка гама от висококачествени изпълнители могат да практикуват уменията си в подготовката на играта. Дизайнери, художници, музиканти и други са само някои от малкото хора, които имат добре установени роли на сцената.

Театърът също така ви помага да видите света по различен начин и ви вдъхновява да създавате повече изкуство. Добрата игра може да повиши творческия ви капацитет и да изведе на повърхността поток от иновации, които никога не сте познавали преди. Именно тази фантастична верига от артистични изпълнения е позволила на творците да се вдъхновяват с течение на времето. Същото може да се случи и с вас.

Той е лакмус на социалната промяна

В днешно време може да се чете пиеса на Шекспир и тя веднага да се отнесе към нашето съвремие, дори и да е написана преди повече от четиристотин години. Най-голямото нещо в класическия театър е, че обсъжда проблеми като социално неравенство, сексуална дискриминация, имиграция и расови предразсъдъци. За съжаление, всички тези теми изглеждат съвременни за всяко поколение. Но, показвайки ги и дискутирайки ги така публично, можем да направим малки стъпки към тяхното решаване.

Създава общества

Театърът е съвсем прост в едно отношение: авторът иска да покаже визията си по даден въпрос, така че наема шепа артисти, които да дадат живот на думите му пред една общност. В някои общества, и особено в малките, този вид представяне има огромно въздействие. Хората могат да видят последствията от корупцията, предателството или греха, както и ползите от етичното поведение към своите ближни.

Много общности преживяват чувство за сплотяване, след като присъстват на класическа театрална пиеса. Хората имат естествената нужда от приемане, принадлежност и одобрение. Като свидетелстват за обсъждане на морален въпрос, повечето от членовете на общността смятат, че тези изисквания са удовлетворени и обогатени. Затова театърът запазва значението си през 21-ви век, дори ако повечето хора са приковани към своите смартфони и телевизори.

Сподели в: