Присъдиха наградите на 34 Национална изложба карикатура

На 23 януари 2009 г.комисия в състав: Генчо Стоев, Алла Георгиева, Любомир Михайлов.

Присъди следните награди:

Награда на СБХ – сатирична пластика от Ишхан Нигохосян
Христо Комарницки

Награда на Столична община на името на Доню Донев
Стефан Десподов

Награда за цялостно творчество на сп. Тема
Велин Андреев

Награда на Дома на хумора и сатирата в Габрово
Ивайло Цветков

Награда на в. „Стършел”
Ивайло Цветков

Награда на в. „Дума”
Венелин Георгиев

Награда на в-к „Про и Анти”
Калин Николов

Награда от Георги Чалъков за еротична карикатура
Цочо Пеев

Награда за политическа карикатура от името на политическа партия „Българска нова демокрация”
Чавдар Николов

Награда на в-к „Трета възраст”
Георги Ведроденски – Мортос

Изложен план месец февруари 2009 година
           
Изложба  на Секция ” 13 “, ул.”Шипка”6, III етаж, откриване 18 часа, 5.II.-18.II.
                   
Изложба – “Фотофиеста”, ул.”Шипка”6, IV етаж , откриване 18 часа, 13.II. -27.II.
                   
Тодор Панайотов (1927 – 1989), ул.”Шипка”6, I етаж, откриване 18 часа, 18.II.-15.III.
               
“Посланието” – по случай 110 години от рождението на Дечко Узунов (1899-1986), ул.”Шипка”6,     II етаж, откриване 18 часа,  23.II.-13.III.
       
“Познати – непознати” -избрано от колекцията на СБХ,  ул.”Шипка”6, III етаж, откриване 18 часа, 24.II.-13.III.
        
Галерия “Райко Алексиев” – ул.”Раковски” 125

Италиански културен институт – изложба “Маски във Венеция” – откриване  – 19 февруари, 19 часа

Сподели в: