Премиера на филма "Забравените гори" – вход свободен

На 21 май, от 19:00 ч. в Дома на киното ще се състои премирата на документалния филм "Забравените гори". Входът е свободен. Продължителност на филма –  57 мин.

Съвременният човек в голяма степен е забравил естествения облик на гората. Документалният филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” цели да фокусира вниманието върху значимостта на старите гори – както за хората, така и за опазване на биоразнообразието. Филмът е заснет в пет планински резервата в Югозападна България – „Соколата“ (в Малешевска планина), „Конгура“ (в Беласица), „Али ботуш“ (в Славянка), „Ореляк“ (в Пирин) и „Тъмната гора“ (в Родопите).

Българската версия на трейлъра може да бъде видяна тук:
https://www.youtube.com/watch?v=-GyHmicEcWc

Продукцията е реализирана по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” в рамките на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“, резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и поддържан резерват „Тъмната гора“ с бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Благоевград (МОСВ).

Място: Дом на киното – ул. Екзарх Йосиф 37, София

Сподели в: