Премиера на „Профетикон“ – поетична книга от Филица Софиану-Мълен

На 28 януари, сряда, в 19:30, в библиотека „Паница“ в Благоевград ще се състои премиерата на поетичната книга „Профетикон“ „Prophetikon“ от Филица Софиану-Мълен (Издателство "Скалино" 2014). Представянето ще бъде на английски език.

Филица Софиану-Мълен е асистент професор по литература в АУБ. Сред експертните области на професор Мълен, са англосаксонската и средновековна литература, британската романтична поезия и балканската литература. Въпреки че и предишни стихове и разкази професор Мълен са били публикувани както печатно, така и онлайн, "Профетикон" е нейната първа стихосбирка.

Книгата е преведена на български от асистент професора в АУБ и български поет Любомир Терзиев. Основните интереси на професор Терзиев обхващат английската литература през XVIII век, английския романтизъм, както и методически подходи към литературни текстове.

Организатор на събитието е Литературният клуб на Американския университет в България. В прогармата ще вземат участие членовете на клуба, студентите и преподавателите от Американския университет в България, авторката Филица Софиану-Мълен и нейния преводач Любомир Терзиев.  

Софиийската премиера ще бъде на 7 февруари, а след това ще има и специално представяне и четене за студентите по английска филология от СУ "Св. Климент Охридски".

Литературният клуб в АУБ за първи път е създаден през 2012 г. от четвъртокурсничката Мая Бабайева. Целта на клуба е да се повиши интересът към литературата на територията на университета, студентите да оценят изкуството на литературата и да спомогнеза създаването на специалност по литература в университета, което се случи през 2014 година. Поради някои вътрешни проблеми в рамките на клуба, се наложи той да си вземе почивка и да се възроди след пауза от един семестър през 2013 г. Все пак целите на клуба не са се променили много. Сред тях са насърчаването на четенетов университета и популяризиране на вече съществуващата литературна специалност, чрез организиране на събития като литературни четения, дискусии, прожекции на филми, игри с любопитни факти и т.н. Също така Литературният клуб, подкрепя и издаването на литературното списание на АУБ „FlyintheHead“. В момента, президент на клуба е Даяна Видолова, студентка в трети курс.

* * * 

The AUBG Literary Society was first established in 2012 by a senior Maya Babayeva. The goal of the society was to raise interest towards literature on campus, make students appreciate the art of literature and help the university establish a literature major, which happened in 2014. Due to certain internal problems within the club, Literary Society had to take a break and was revived after a semester-long hiatus in 2013. The purpose of the Society did not change much, though. It is to promote literature on campus and to popularize already existing literature major by organizing events such as book readings, discussions, film screenings, trivia games, etc. It is also aimed to support the AUBG literary magazine “Fly in the Head.”  Currently, the president of the Society isthe junior studentDayana Vidolova.

This semester the Literary Society in collaboration with Panitza library is organizing a special literary event, dedicated to a freshly published poetry journal “Propheticon,” written by AUBG Assistant Professor of Writing and Literature Filitsa Mullen. Mullen’s areas of expertise are Anglo-Saxon and Medieval literature along with British Romantic poetry and Balkan literature. Although Mullen’s previous poems and short stories have been published both in print and online, “Propheticon” (Scalino, 2014) is her first collection of poems.

The book was translated into Bulgarian by AUBG Adjunct Assistant professor and Bulgarian writer LubomirTerziev. Terziev’s main interests embrace 18th-century English literature along with English Romanticism and methodological approaches to literary texts.
Presentation of “Propheticon” will take place on Wednesday, Jan 28 at 7:30 pm in Panitza Library.

Сподели в: